Nytt styre klart etter Forbundsting i helgen

Jan-Oddvar Sørnes ble gjenvalgt som president i Norges Cykleforbund.

I helgen var 150 personer samlet både fysisk og digitalt på Norges Cykleforbunds Forbundsting, for å sette retningen for norsk sykkelsport de neste årene.

Helgen startet med en temakveld fredag, der man diskuterte regionenes organisering og oppgaver, samt hvordan vi skulle få flere, bedre og mer bærekraftige arrangementer i fremtiden. Det var stort engasjement og iver fra de 90 deltakerne i salen, og det kom mange innspill til begge temaer fra både klubber, regioner og tillitsvalgte.

Erik Unaas fra Norges Idrettsforbund åpnet ballet lørdag med hilsningstale og utdeling av NIFs Hederstegn. Dette ble delt ut til Tor Helge Skretting og Heikki Dahle, for lang og tro tjeneste på mange ulike nivåer i norsk sykkelsport. Vi gratulerer, og vel fortjent!

Deretter ønsket Viken Idrettskrets v/Samir Tawfiq oss et godt Forbundsting, og presiserte at samarbeid var alfa og omega i alle typer oppgaver. Vi blir bedre sammen!

Sakene som skulle vedtas på Forbundstinget, ble raskt gjennomført uten dramatikk på lørdag. Under saken «Strategiplan for norsk sykkelsport 2020-2024», presenterte Generalsekretær Eystein Thue Stokstad et ønske om flere ressurser mot arrangement og utvikling/utdanning på forbundskontoret.
Vi fikk en presentasjon fra sportslig avdeling i NCF om status og planer fremover, samt en redegjørelse fra Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS v/Dag Schartum-Hansen om fremdrift for velodromen i Asker. Velodromen kan bli opptil et år forsinket fordi grunnforholdene i en skråning på velodromområdet var for dårlige og måtte sikres, slik at det er forsvarlig å kunne ha et anlegg der. Dette har vært et omfattende arbeid.

Dirigent Ivar Ekanger og med-dirigent Gunnar Elvsveen loset oss humørfylt og sikkert gjennom hele helgen. Tusen takk (og gudskjelov) for at dere er så dyktige til dette!

Det ville heller ikke ha blitt en såpass bra gjennomføring, om vi ikke hadde fått organisert hele avstemmingen i GoPlenum av Kjell-Rune Nordli og hans gjeng fra NIF-IT. Tusen takk.

Søndag ble det gjennomført valg, og følgende personer skal nå sitte i tillitsmannsapparatet i NCF de neste 2 årene:

Forbundsstyret 2022-2024:
President, Jan-Oddvar Sørnes (gjenvalg) Region Nord
Visepresident, Dag Schartum-Hansen (gjenvalg) Region Innlandet
Visepresident, Kjersti Størset (gjenvalg) Region Midt
Styremedlem, Atle Kvålsvoll (ny) Region Midt
Styremedlem, Monica Solberg-Leinebø (ny) Region Sør
Styremedlem, Toril Inga Røe Utvik (ny) Region Vest
Styremedlem, Haakon Faanes (gjenvalg) Region Innlandet
Styremedlem, Knut Glad (gjenvalg) Region Øst
Styremedlem, Emma Risnes (ny-ungdomsrepresentant) Region Innlandet
Varamedlem, Jan Inge Hansen (gjenvalg) Region Nord

Grenutvalg Landevei:
Marit Sælemyr (gjenvalg)
Rune Torkildsen (gjenvalg)
Solrun Flatås Risnes (gjenvalg)
Per Torleiv Ravna (ny)
Henning Andresen (gjenvalg)
Isabel Rege Kvåle (ny)

Grenutvalg Terreng:
Ole Kristian Rudland (gjenvalg)
Christian Tubaas Andersen (ny)
Hilde Grøneng (ny)
Camilla Røhme (ny)
Ingrid Sofie Bøe Jacobsen (gjenvalg)
Kjetil Johansen (ny)

Grenutvalg BMX
Marita Laksesvela (ny)
Lars Aslaksrud (ny)
Tonje Ailin Solheim (gjenvalg)
Ken Meland (gjenvalg)
Thomas M. Karlsen (gjenvalg)
Forbundsstyret fikk fullmakt til å finne ytterligere et kvinnelig medlem.

Grenutvalg Sykkelkross:
Katrine Hofstad (gjenvalg)
Marcus Chard (gjenvalg)
Arjan Boldingh (gjenvalg)
Marit Sveen (ny)

Grenutvalg Bane:
Jørn Michalsen (gjenvalg)
Rolf Morgan Hansen (gjenvalg)
Marit Sælemyr (gjenvalg)
Asbjørn Andersen (ny)
Tone Hatteland Lima (gjenvalg)

Grenutvalg Utfor:
Lise Burud Smestad (gjenvalg)
Claude Lebreux (ny)
Kine Lidsheim (ny)
Forbundsstyret fikk fullmakt til å finne ytterligere et mannlig medlem.

Grenutvalg Enduro:
Martin Rødahl (gjenvalg)
Remi Bjertnes (ny)
Forbundsstyret fikk fullmakt til å finne ytterligere to kvinnelige medlemmer.

Grenutvalg Trial:
Eirik Ulltang (gjenvalg)
Erik Solbakken (gjenvalg)
Forbundsstyret fikk fullmakt til å finne ytterligere et kvinnelig medlem.

Grenutvalg Esport:
Bjørnar O. Klinkenberg (gjenvalg)
Anne Nevin (ny)
Dag Aalvik (ny)
Forbundsstyret fikk fullmakt til å finne ytterligere et kvinnelig medlem.

Kontrollutvalget – gjenvalg på leder Bjørn Hamre. Han får med seg Tone Gellein Halvorsen (gjenvalg) og Sveinung Talberg (ny) på laget. Varamedlemmer: 1. Anne-Lise Katle og 2. Kjell Martinsen.

Lovutvalget – gjenvalg på leder Stein Arne Hammersland. Han får med seg Trude Nyberget (gjenvalg) og Finn Arne S. Selfors (gjenvalg), samt varamedlem Heide Lindstjørn (ny).

Disiplinær- og sanksjonsutvalget – gjenvalg på leder Øistein Eriksen, med medlemmer Inger Ness (ny) og Per Inge Simonsen (gjenvalg), og vara Roar Sæterhaug (gjenvalg).

Valgkomitéen – ny leder Tone Midtsveen. Medlemmer; Bjørn-Tore Woll (ny) og Anita Lunder (ny). Vara: Janne Marie Haakestad Børresen (ny).

Oppdatering av kontaktinfo på NCFs nettside gjennomføres i løpet av kommende uke. Det vil også bli lagt ut informasjon om endringer vedtatt på Forbundstinget og referat fra temakvelden om kort tid.

Alle foto: Jan Aasgaard (en stor takk)

Publisert 14.03.2022

 

Fra v.: President Jan-Oddvar Sørnes, Heikki Dahle, Tor Helge Skretting og Erik Unaas fra NIF.

Fra v.: President Jan-Oddvar Sørnes, Heikki Dahle, Tor Helge Skretting og Erik Unaas fra NIF.

En alltid like engasjert og blid leder i Region Vest, Geir Iden.

En alltid like engasjert og blid leder i Region Vest, Geir Iden.

Fra v.: nytt styremedlem Atle Kvålsvoll med Eddy K. Storsæter og Hans Falk.

Fra v.: nytt styremedlem Atle Kvålsvoll med Eddy K. Storsæter og Hans Falk.

President Jan-Oddvar Sørnes og Samir Tawfiq har alltid mye å diskutere.

President Jan-Oddvar Sørnes og Samir Tawfiq har alltid mye å diskutere.

Ivar Ekanger (t.h.) og Gunnar Elvsveen loset oss sikkert gjennom tingforhandlingene.

Ivar Ekanger (t.h.) og Gunnar Elvsveen loset oss sikkert gjennom tingforhandlingene.

De fysiske delegatene på Forbundstinget 2022.

De fysiske delegatene på Forbundstinget 2022.

To litt slitne referenter, Thomas Dahlsrud og Beate Stenberg. Vel blåst! Foto: Bjørn Hamre

To litt slitne referenter, Thomas Dahlsrud og Beate Stenberg. Vel blåst! Foto: Bjørn Hamre