Nytt styre i NCK AS

Det er gjennomført ekstraordinær generalforsamling i Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS. Asker Kommune skal inn på eiersiden i selskapet som en konsekvens av offentlige tilskudd som ytes til prosjektet.

Det er derfor vedtatt nye vedtekter for NCK AS, som har som hovedoppgave å bygge og drive Velodromen i Asker. Nytt styre er valgt med to representanter på vegne av Asker Kommune.

 

Det nye styret er:

Dag Schartum-Hansen styrets leder

Per Anders Owren styremedlem

Anne-Lise Katle styremedlem

Linda Medalen styremedlem

Lasse Thue styremedlem, oppnevnt av Asker kommune

Kari Solberg Økland styremedlem, oppnevnt av Asker kommune

 

Vi ønsker det nye styret lykke til og minner om at målsettingen er åpning av velodromen ved årsskiftet 2022-2023.