Nye covid-19 regler

Nye innstramminger for sykkelritt og aktivitet grunnet Covid-19

Oppdatert 06.11.2020

Etter at regjeringen la frem nye retningslinjer og anbefalinger for tiltak mot spredning av Covid-19 har NCF innført nye anbefalinger og retningslinjer.

 

Arrangement:

Det er ingen nye nasjonale restriksjoner på arrangement som berører sykkelsporten, men det har kommet nye anbefalinger når det gjelder innlandsreiser.

NCF anmoder derfor om at eventuelle konkurranser begrenses til lokal deltakelse (egen kommune).

Som en konsekvens av dette utsettes norgescup og NM i sykkelkross til etter jul.

Vi kommer tilbake med mer info i løpet av kort tid om sistnevnte NC og NM.

Lokale ritt må til enhver tid forholde seg til lokale anbefalinger og retningslinjer.

Det viktigste er at alle følger de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk, og begrense antallet mennesker man møter.

 

Aktivitet:

Det er ingen nye nasjonale restriksjoner når det gjelder treningsaktivitet som berører sykkelsporten. Det har imidlertid blitt iverksatt en rekke lokale restriksjoner på området. Det er viktig at alle klubber holder seg oppdatert når det gjelder lokale anbefalinger og retningslinjer.

Generelt er det viktig at alle nå er ekstra nøye på gjennomføring av generelle smittevernstiltak i forbindelse med trening/annen aktivitet.