NorgesCup og NM BMX 2021 er klar

Det er for 2021 sesongen valgt ut 5 NC runder fordelt på Øst og Vest, ut fra følgende hensyn; anleggets mulighet for å ivareta smittevern, områdets smittesituasjon på tidligere samt nåværende tidspunkt og banens kvalitet. Mal for gjennomføring av løp utarbeidet av NCF, Teknisk utvalg og Grenutvalg BMX ligger som grunnlag for arrangørene.

NorgesCup runder i 2021:
NC 1: Sandnes BMX, 24. april
NC 2: Sviland BMX, 25. april
NC 3: BOC BMX, 12. juni
NC 4: Solum BMX, 13. juni
NC 5: Råde BMX, 12. september

NM i BMX vil bli arrangert av Moss BMX 11. september 2021.

I sesongen 2020 ble det ikke gjennomført noen NC løp i BMX pga. hensynet til smittevern og sikkerhet. BMX miljøet håper på en mer normal sesong dette året.