Norges Cykleforbund ønsker utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett

Norges Cykleforbund krever full ekskludering av Russiske og Hviterussiske utøvere, funksjonærer og idrettsledere.

  • På lik linje med Norges Idrettsforbund følger Norges Cykleforbund utviklingen i den svært alvorlige og tragiske situasjonen som utspiller seg i Ukraina.
  • Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel.
  • I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en rekke samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU.
  • Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. I likhet med NIF er det NCFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NCF voppfordrer andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC, UCI og UEC, til å innta samme standpunkt.
  • Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.

Jan-Oddvar Sørnes

President, Norges Cykleforbund

The Norwegian Cycling Federation calls for full exclusion of Russian and Belarusian sports.

  • The Norwegian Cycling Federation follow the developments on the tragic and dangerous situation in Ukraine. 
  • The Russian attack on Ukraine is a blatant breach on international law and is unacceptable. 
  • Now, an extensive set of coordinated international sanctions are being developed.  
  • The Russian attack on the Ukrainian people and breach of international law, demands international condemnation and sanctions. Based on this, it is the Norwegian Cycling Federation’s clear opinion that Russian and Belarusian athletes shall not participate in international sport events outside of Russia or Belarus. Furthermore, Russian and Belarusian sport leaders and officials shall be suspended from their international positions. We also call upon the IOC, UCI, UEC, and other major international sports organizations, to adopt this position. 

Jan-Oddvar Sørnes

President, Norwegian Cycling Federation

Publisert 27.02.2022