Norges Cykleforbund krever ytterligere sanksjoner

Kjersti Størset, visepresident i NCF og David Lappartient, president i UCI.

Norges Cykleforbund krever sammen med en rekke andre europeiske sykkelforbund strengere sanksjoner mot Russland og Hviterussland.

Det var under kongressen til det europeiske sykkelforbundet (UEC) i Odense 5. mars at Norges Cykleforbund sammen med de andre nasjonene i Nordic Cycling (Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Litauen og Latvia), Nederland, Belgia, Østerrike og Polen sendte et brev til styret i UEC med krav om at alle representanter fra Russland og Hviterussland umiddelbart suspenderes fra styret og komitéer i forbundet.

I brevet krever også sykkelforbundene at UEC skal jobbe for at UCI innfører de samme restriksjonene.

– Sykkelsportens internasjonale organisasjoner har alt innført omfattende sanksjoner, blant annet ved å utelukke nasjonale lag og lag fra konkurranser. Vi mener imidlertid at det er viktig at også representantene i de styrende organene blir suspendert, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

Han legger til at det er uakseptabelt og urettferdig å straffe aktive syklister uten at de samme sanksjonene innføres mot personer med makt.

Under kongressen i Odense gjennomførte Norges Cykleforbund også en spontan støtteaksjon ved å dele ut blågule sløyfer til delegatene, inkludert UCI-president og IOC-medlem David Lappartient og UEC-president Enrico Della Casa.

– Dette var en fin måte å markere støtte til Ukraina og landets syklister. Sløyfene ble populære, og bidro til at sykkeltoppene i de europeiske forbundene stod samlet, sier NCFs visepresident Kjersti Størset.

Forfatter: Jørn Michalsen

Publisert 07.03.2022

 

Kjersti Størset setter sløyfe på UCI-president David Lappartient, som viser støtte til Ukraina.

Kjersti Størset setter sløyfe på UCI-president David Lappartient, som viser støtte til Ukraina.