NM/UM og UCI/NC ritt Terreng Rundbane 2023 sesongen

Vi er i gang med en flott sesong, og vi har allerede begynt å se mot 2023 sesongen.

NCF jobber for at alle norgescupene i terreng rundbane har UCI status, dette gjør at vi må følge UCI sine frister om UCI ritt.
Søknadsfristen for å søke UCI ritt terreng rundbane 2023 er 29 juli 2022.

For å kunne avdekke potensielle arrangørers ønsker/begrensninger med tanke på arrangement i 2023, ønsker NCF å avklare mulige datoer og ønsker for arrangement allerede nå. Dette for og etablerer et best mulig ritt-tilbud i Norge og gjennomføre en koordinering i Skandinavia/Norden for å unngå sammenfallende UCI-ritt i størst mulig grad.

UCI har ikke kommet med info angående datoer som kan påvirke dato til NM og NC i 2023 enda.

Det gjør at vi vil søke på noen aktuelle datoer, og eventuelt endre etter at de viktige datoene er gitt av UCI.

Fint om vi kan få en tilbakemelding av arrangører som ønsker å arrangere UCI ritt i 2023 innen 24 juli.

Kontakt tas med Arrangementsjef, Cato Karbøl, cato.karbol@sykling.no. 92893639