Nedbemanning i NCF

Som en konsekvens av den utfordrende økonomiske situasjonen i NCF har det dessverre tvunget seg frem en nedbemanning i organisasjonen. Det har vært en utfordrende prosess for både styret, administrasjon, og ikke minst for de ansatte som er direkte berørt som nå skal redusere stilling eller må avslutte arbeidsforholdet.

Vi må dessverre informere dere om følgende bemanningsendringer:

  • Økonomikontroller May Jorun Vold Busvold skal redusere sin stillingsbrøk fra 100% til 60% med virkning fra 01.08.2024. I praksis vil det fungere slik at May Jorun skal jobbe 3 dager i uka. Hun vil da som hovedregel være på jobb tirdag-torsdag.
  • Sportssjef Hans Falk går fra sin stilling og har sin siste arbeidsdag i NCF 14.10.2024. Han valgte å takke ja til sluttavtale, da han ikke fikk tilbud om en annen stilling i organisasjonen. Frem til denne datoen har han ansvar for U23 og elite på herresiden landevei, og da med hovedansvar for OL i Paris og VM landevei i Sveits.
  • Spesialrådgiver Heikki Dahle gikk på eget initiativ ned til 50% stilling med virkning fra 01.11.2023.
  • Ytterligere 50% stilling i administrasjonen skal kuttes innen utgangen av 2024.
  • Noen oppdragsavtaler som NCF hadde og som utløp 31.12.2023 ble ikke forlenget inn i 2024. Dette betyr at oppgavene ble lagt inn i administrasjonen eller utgikk helt.
  • Frem til økonomien blir vesentlig styrket, vil arbeidsoppgavene bli fordelt på andre ansatte i administrasjonen.

 

Med hilsen
Norges Cykleforbund

Kjersti Størset
Konstituert Generalsekretær