NCK og Asker kommune utvider samarbeidet om velodrom

Norges Cykleforbund (NCK) og Asker kommune utvider og forsterker samarbeidet om velodromen i Asker. Utfordringer på grunn av pandemi, vanskelig grunnforhold og krigen i Ukraina gjør at kommunen går inn som majoritetseier.

Formannskapet i Asker behandlet torsdag sak om merkostnader knyttet til bygging av velodromen i Asker, og vedtok sin innstilling til Kommunestyret som behandler saken endelig 13/9.
Formannskapet vedtok å godkjenne aksjonæravtalen, noe som betyr at Asker kommune skal eie 67 prosent av aksjene i den kommende velodromen, mens Norges Cykleforbund vil eie 33 prosent. Kommunen får også tre av fem styremedlemmer, mens NCF får styrelederen.

På grunn av uforutsette forhold har entreprenøren Veidekke AS fått store ekstrautgifter, mens byggherren Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS (NCK) i tillegg til dette har fått ekstra utgifter på nærmere 10 mill grunnet 13 mnd. forsinkelser og prisstigning knyttet til dette. Etter forhandlinger er det enighet mellom NCK og Veidekke om at Veidekke får dekket ca. 60% av sine ekstrautgifter.

Formannskapet vedtok å utvide garantien for lån tidligere gitt av KLP med 15 millioner kroner mot pant i NCKs eiendom. Det tilbakebetales blant annet ved at den årlige leien Asker kommune betaler for bruk av lokaler i velodromen økes fra 2 til 2.7 millioner kroner. I tillegg gir kommunen et lån med midlertidig avdragsfrihet på 20 millioner kroner.

– Forhold som vi ikke har hatt innflytelse over, har gjort byggingen av velodromen i Asker mer krevende og dyrere enn forutsatt. Vi er glade for at Veidekke AS og Asker kommune ser verdien å realisere prosjektet. Det er naturlig at kommunen da overtar aksjemajoriteten og styreflertallet, sier Dag Schartum Hansen, styreleder i NCK og visepresident i NCF.

Schartum Hansen legger til at samarbeidet om prosjektet og selskapet Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS sikrer at sykkelsportens kompetanse kommer til nytte i bruk- og videreutvikling av velodromen, og at banesyklingen spesielt og sykkelsporten generelt, kan videreutvikles uten at det skal gi økte kostnader for brukerne av velodromen.

Også Askers ordfører Lene Conradi er glad for at Formannskapet med sine vedtak har funnet en løsning på den videre finansieringen av velodromen.
-Velodromen er viktig for Asker kommunes idrettssatsing, for sykkelsporten på Østlandet og for utvikling av Langenga-området. Området vil gi 220 nye boliger, et næringsbygg med hundre nye arbeidsplasser, barnehage og mulig ny ungdomsskole, sier hun.
-Det er samtidig svært uheldig med økte kostnader, men dette skyldes uforutsette forhold som krigen i Ukraina og pandemi, som også mange andre byggeprosjekter er rammet av, sier hun.

Problemene har også ført til at byggingen av veldromen er blitt forsinket. Den er nå planlagt ferdig mot slutten av 2023, med full drift fra våren 2024. Næringsbygget i tilknytning til velodromen er ferdig. Her har blant annet NTG Ung og Norges Cykleforbunds administrasjon flyttet inn.

-Vi ser nå fram til å få på plass dette idrettsanlegget med alle de planlagte kvaliteter og tilbud. Vi har et godt samarbeid med NCK, og opplever at de har en nødvendig kompetanse for å kunne skape aktiviteter ved velodromen på en riktig måte framover, sier ordføreren.

Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 13. september 2022.

Fakta om Veldromen i Asker

  • Velodromen bygges øverst i Langenga og er en del av en større områdeutvikling sentralt i Asker.
  • Anlegget består av 2 bygg; Et idrettsbygg med velodrom og et næringsbygg. Næringsbygget vil bl.a. inneholde kontorer, idrettsbarnehage for 100 barn og vil tilføre Asker ca. 100 arbeidsplasser.
  • Norges Toppidrettsgymnas – ungdomsskole (NTG-U) har per nå 90 elever, men har kapasitet til 180. I tillegg undersøkes muligheten for enda en skole med vekt på realfag og med samme kapasitet.
  • Området fra Risenga ned til Einedammen i Asker vil bli vitalisert med 220 boliger i tillegg til nytt veisystem og infrastruktur.
  • Idrettsanlegg med sykkelbane, idrettsflate på 1 800 kvadratmeter, trimrom og utleiearealer til idrettsklubber.
  • Tilskuerkapasitet på 250 og blir en utvidet del av tilbudet på Risenga idrettspark.
  • Et samarbeid med Olympiatoppen er under etablering hvor velodromen gjøres tilgjengelige for landslagenes samlinger ved behov.
  • Norges Cykleforbund (NCF) vil leie kontor i næringsbygget og etablere nasjonalt senter for sykkelsport.
  • Lokalt er velodromen et viktig tilskudd til sykkelsporten. Asker sykkelklubb har 450 medlemmer og er en av Norges største sykkelklubber.
  • Asker Idrettsråd (AIR) støtter prosjektet og ser frem til ytterligere idrettsflater for idretten som vil bli fordelt etter Askermodellen.

 

Bildet av arbeidet med velodromen øverst er fra forrige uke.

Publisert 01.09.2022