NCF vil utvikle flere terrengsyklister

Oda LaForce in action/Foto: Tobias Strøm
Publisert 02.02.2021

NCFs utviklingsgrupper i terrengsykling

Norges Cykleforbund har en langsiktig plan om å utvikle ryttere til det ypperste internasjonale nivå. Derfor jobber vi kontinuerlig for å kvalitetssikre og forbedre landslaget. Vi har lenge ønsket å kunne gi et godt tilbud til flere av våre gode utøvere, for å sikre ettervekst og forhindre frafall i en kritisk alder. Derfor har vi nå valgt å etablere tre nivåer på landslagene.

Nivå 1: World Cup (WC-lag) lag, bestående av de 6 beste i landet.
Nivå 2: Et rekruttlag for å få et seriøst tilbud til de som på sikt vil være aktuelle for WC-laget.
Nivå 3: En utvidet juniorsatsing.

Gjennom det nye rekrutt- og juniorlaget vi vil jobbe tettere med de viktige lokale og profesjonelle trenerne i klubb og på skole. Her vil vi bidra med kompetanse og sparring for å styrke samarbeidet mellom landslag og treningsmiljøene. Dette bidrar til å øke det generelle kompetansenivået til flere trenere. Videre ønsker vi å samle rytterne på tvers av lagene for inspirasjon og miljøskaping. Så langt har vi hatt to samlinger før jul. Vi skal videre ha to samlinger før sesongen starter.

Lederteam

Lederteamet består av følgende roller og personer:

 • Landslagssjef: Eddy Knudsen Storsæter
 • Landslagstrener: Lars Stensløkken
 • Fysiolog: Bent Rønnestad
 • Mekaniker: Martin Haugo
 •       Fysioterapeut/osteopat: Oliver Wrobel & Bård Sturla Stokke.

Videre har vi etablert et godt samarbeid med Olympiatoppen for faglig bistand og bruk av medisinsk støtteapparat ved OLT.

Det blir for sesongen 2021 et solid løft i oppfølgingen av rekrutter og juniorer. Lars Stensløkken får økt sitt engasjement, slik at vi vil være bedre rustet for oppfølging av flere utøvere enn tidligere. Han skal fortsatt følge noen av sine elever ved NTG fram til skoleslutt, men vil jobbe full tid for NCF fra slutten av juni 2021. Han vil da ha mer kapasitet til å bidra faglig inn mot klubber og regioner.

 

WC lag

Fra v.: Petter Fagerhaug, Erik Hægstad, Mats Tubaas Glende, Knut Røhme, Helene Marie Fossesholm og Emil Hasund Eid

WC laget 2021

WC laget 2021

Tilbudet innebærer:

 • Totaloppfølging, individualisering og treningsveiledning
 • Testing og skreddersydde økter for best utvikling
 • Samlinger og ritt

 

Rekruttlag

Hedda Brenningen Bjørklund, Berit Nordsæter Resell, Marit Sveen, Elisabeth Sveum

Ole Sigurd Rekdal, Jørgen Anmarkrud, Emil Ravnåsen Vangen, Tormod Weydal, Gabriel Slinger

Tilbud:

 • Tilbud om veiledning av trening i samarbeid med lokal trener
 • Ryttere kan bli tatt ut når der er klare for det.
 • Samlinger
 • Monitorering utvikling, oppfølging via Training Peaks om ønskelig.
 • Behjelpelig med støttefunksjoner, lege osv.

 

Juniorlag

William Handley, Oda La Force, William Høiness Larsen, Eivind Fougner, Sondre Rokke, Martin Mobråthen

 • Samlinger, sosiale tiltak
 • Ryttere kan blir tatt ut til ritt når utøverne er klare for det.
 • Tett dialog med lokal trener
 • Monitorering utvikling
 • Behjelpelig med støttefunksjoner, lege osv.