NCF utvider sykkelopplæringsprosjekt

Høsten 2015 ble prosjektet «Alle barn sykler» lansert i Vestland (tidligere Hordaland) i forbindelse med Sykkel-VM i Bergen. Prosjektets hovedoppgave har vært sykkelopplæring på skoler for elever i 4. og 5. klasse, i tillegg til sykkelcamper i skoleferier, sykkeldag for barnehager, sykkelkurs og andre sykkelarrangementer. Siden oppstart har 13.000 elever fra 15 kommuner i Vestland gjennomført sykkelopplæringen.

I 2018 ble prosjektet videreført med navnet «Sykkelkids», og fra 2021 endret vi navnet til «NCF Sykkelskolen». Norges Cykleforbund er godt i gang med å utvide prosjektet til å gjelde flere steder i Norge. Vi har fått med oss støttespillere i Oslo, Kristiansand og Trondheim, som skal jobbe for at vi kan få sykkelopplæring på skoler også i disse byene. Målet er å igangsette aktivitet i de nye byene allerede i 2021.

Se mer om prosjektet på nettsiden HER

Publisert 17.03.21