Møte med sykkelbransjen om utfordringer

I forrige uke ble det gjennomført et møte med sykkelbransjen i regi av Norges Cykleforbund, for å se på utfordringene i tur- og trimritt. Det var flere ulike aktører til stede, blant annet fra sykkelimportører, sportskjeder, turritt-arrangører og media. Under møtet ble det presentert en del statistikk og de ulike problemstillingene Sykkel-Norge står ovenfor. Det ble også diskutert i grupper på tvers av bransjene for å se på hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre forutsetningene for arrangører og deltakere av trim- og turritt.

Noen av hovedtrekkene som kom ut av gruppediskusjonen var:

  • Man må ufarliggjøre det å delta på trim og turritt
  • Skape gode rittkonsept med fokus på opplevelse og enkel logistikk for deltakere
  • Markedsføringen av rittene må bli bedre fra NCF og arrangøren sin side
  • Flere lavterskelritt
  • Fokus på å få med sosiale grupper som kan skape en trygg arena for deltakere
  • Nå ut til bedrifter for å få med bedriften på arrangementet
  • Samarbeid mellom klubber for å arrangere ritt

 

Publisert 01.02.2023