Kjøreplanen i Norgescup Terreng Rundbane

Den generelle kjøreplanen for NorgesCup terreng rundbane utarbeides av Grenutvalg Terreng (GU terreng) i NCF, og gir retningslinjer for arrangører ved gjennomføring av NorgesCup-ritt. Hensikten og målsettingen med en fast kjøreplan er:

å gi best mulige sportslige forhold for alle
å gi en trygg og sikker gjennomføring av arrangementet
å sikre god logistikk og flyt for arrangøren
å gi god synlighet for de offisielle NorgesCup-klassene.
å gi en fordeling av klassene som sikrer rekruttering og beholder utøvere

 

Endring i kjøreplanen for 2023-sesongen

Hovedfordelingen i kjøreplanen har vært at klasser i grønn løype starter først, deretter blå og til slutt rød løype. Dette for å sikre enkel og sikker gjennomføring av arrangementet. Startrekkefølgen for klassene i rød løype har de senere årene variert. I 2022-sesongen startet NorgesCup-klassen K junior/Elite og M junior/Elite til slutt i rød løype, med unntak av M master.

Kjøreplanen for NC terreng rundbane er under kontinuerlig evaluering. Etter 2022-sesongen mottok GU terreng mange innspill om at sen start for NC-klassene var uheldig da det ga lite publikum langs løypa, lite publisitet på premieutdeling/arena og lite kiosksalg for arrangøren på slutten av dagen. Startordningen var også uheldig for de yngre utøverne som ønsket å se på sine forbilder.  

Etter en grundig og helhetlig evaluering, har GU terreng for sesongen 2023 valgt å endre kjøreplanen slik at de offisielle NC-klassene starter først i rød løype. Denne endringen har følgende begrunnelse:

NC-klassene er arrangementets sportslige høydepunkt og fortjener publisitet og synlighet.
Start midt på dagen for NC-klassene gir større mulighet for at de yngre utøverne kan få sett på sine forbilder, noe vi mener er viktig for inspirasjon, læring og rekruttering.
Endringen i kjøreplanen gir god publikumsoppslutning gjennom hele arrangementet og bedre kiosksalg for arrangøren.

GU terreng er klar over at det av logistikkhensyn alltid vil være uheldig å være i de klassene som starter sist i rød løype. Med endret kjøreplan for 2023 er det M15-16 og M master som har fått denne ulempen. Vi har forståelse for ulempene dette medfører med tanke på logistikk for utøvere og støtteapparat. Samtidig vil vi peke på at M15-16-klassen er en stor klasse, noe som sikrer at det er bra med folk på arena og ute i løypene gjennom hele arrangementet. Vi håper også utøverne og støtteapparatet i M15-16 ser at det kun er snakk om sen start to år før de rykker opp i NC-klassene og med det vil ha gleden av å starte først i rød løype i mange år (forutsatt at kjøreplanen beholdes).

 

Videre evaluering av kjøreplanen

Kjøreplanen i NorgesCup terreng rundbane er satt for sesongen 2023 og vil ikke endres i løpet av året.

Før neste sesong vil det derimot bli gjort et grundig evalueringsarbeid, av både kjøreplanen og andre forhold ved årets NC-arrangement. Dette for å bidra til en kontinuerlig forbedring av arrangementene.

Etter alle NC-ritt denne sesongen, vil det bli sendt ut spørreskjemaer som etter endt sesong samles og evalueres. For å gi et helhetlig bilde av hvordan deltagere og støtteapparat opplever arrangementene, oppfordrer vi ALLE til å besvare spørreskjemaene dere får tilsendt. Både ris og ros er like viktig for at vi sammen skal kunne utvikle enda bedre arrangement i NorgesCup terreng rundbane i årene som kommer.

 

Grenutvalg Terreng, Norges Cykleforbund

 

Publisert 03.05.23