Kjære sykkelvenner

Dette har i sannhet vært et underlig år, og det aller viktigste er å takke dere. Året som nå teller sine siste dager har vært utfordrende på lik linje med det foregående, og vi har alle fått brynt oss på tålmodighet og det å finne nye løsninger. Måten dere har håndtert dette på er imponerende, uansett hvilken rolle dere har innen sykkelfamilien. Sammen har vi håndtert usikkerhet, blitt sterkere og tilegnet oss nyttig kunnskap gjennom en hverdag som har vært preget av stengte anlegg, stopp i aktivitet, smittevern, digitale møter og annet en koronahverdag har gitt oss. Takket være deres innsats står vi sterkere og bedre rustet fremover, fordi kraften i sykkel-Norge aldri har vært tydeligere enn når den ikke var der. Tusen takk!

Vi lar oss imponere over optimismen og ikke minst gleden vi kunne spore når lettelsene for samfunnet og idretten kom. Spennet mellom den påtrengende stillheten, og toppidrettsprestasjonene vi har opplevd har sjelden vært større og tydeligere. Vi tror prestasjonene, på alle arenaer, er et resultat av en unik anledning til evaluering og refleksjon, og at dette har gitt oss et styrket fundament for videre aktivitet og prestasjoner i verdensklasse. Vi har sammen evnet å tydeliggjøre sykkelsportens rolle og betydning i samfunnet, vårt eget samfunnsansvar og ansvarlighet, til det beste for barn, unge, voksne, bredde og topp.

Selv om både nasjonale og internasjonale konkurranser er blitt avlyst eller utsatt, har vi også klart å gjennomføre flere arrangementer og mesterskap på en trygg og forsvarlig måte, gjennom en komprimert høstsesong uten sidestykke. Dette har vært viktig og samlende for våre utøvere, klubber, regioner, trenere, funksjonærer, og ildsjeler. Alt i alt kan vi derfor se tilbake på et hendelsesrikt år, takket være den store innsatsen og samarbeidsviljen som er vist blant våre medlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer. En spesiell takk til NCFs administrasjon som har levert godt, og ledet oss trygt i en krevende tid der våre økonomiske rammer og handlefrihet stadig utfordres. Dere er helt nødvendige pådrivere og bidragsytere for at norsk sykkel og idrett skal utvikle seg i riktig retning. Takk til dere alle som gir av deres tid og engasjement.

På vegne av Norges Cykleforbund ønskes alle klubber, regioner, utøvere, trenere, ledere, kommissærer, tillitsvalgte, øvrige ildsjeler, sponsorer, samarbeidspartnere, støttespillere og medlemmer en trygg, fredfull og hyggelig julehøytid sammen med deres nære og kjære.

 

Jan-Oddvar Sørnes

President


Publisert 22.12.2021

Nedenfor noen av de flotte representantene vi har i sykkelgrenene våre:

BANE - Anita Yvonne Stenberg

BANE - Anita Yvonne Stenberg

BMX - Niklas Halvorsen

BMX - Niklas Halvorsen

ENDURO - Simen Smestad Foto: Kristoffer Engen

ENDURO - Simen Smestad Foto: Kristoffer Engen

E-SPORT - Edvald Boasson Hagen

E-SPORT - Edvald Boasson Hagen

LANDEVEI - Per Strand Hagenes

LANDEVEI - Per Strand Hagenes

PARA - Sigurd Groven

PARA - Sigurd Groven

SYKKELKROSS - Mie Bjørndal Ottestad

SYKKELKROSS - Mie Bjørndal Ottestad

TERRENG RUNDBANE - Knut Røhme

TERRENG RUNDBANE - Knut Røhme

TERRENG MARATON - Ole Hem

TERRENG MARATON - Ole Hem

TRIAL - Eirik Ulltang

TRIAL - Eirik Ulltang

UTFOR - Kine Haugom

UTFOR - Kine Haugom