Kartlegging for utfor er gjennomført

Resultatet av kartleggingsarbeidet for å utvikle utforsporten er gjennomført. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse i vinter til både eliteutøvere og utøvere i klasse 15-18 år.

Dette ble sendt ut for å danne et bilde på nå-situasjonen og med det være bedre i stand til å sette inn tiltak som har størst effekt i forhold til prestasjonsutvikling.

For utøvere i klasse 15-18 år viser kartleggingen at halvparten mangler trener og at kun 30% dokumenterer sin egen trening. Disse utøverne kommer fra 7 ulike klubber i Norge, og de fleste kjører både utfor og enduro. Hadde det vært et bredere tilbud av konkurranser i utfor, ville de fleste ha valgt denne grenen.

Det er ingenting å si på ambisjonene til de som har svart på undersøkelsen. Flere vil bli best i verden eller så gode de kan bli, men det bør allikevel ikke gå på bekostning av å ha det moro på sykkelen. Mange trener fra 4-7 dager i uken, og får man treningen inn i noe mer strukturerte former med skikkelig oppfølging, kan dette bli meget bra.

Fellesnevneren for disse utøverne fra 15-18 år er at de ønsker å utvikle seg, men har ingen god trenings- og utviklingsplan. De trener mye og er med på mange konkurranser, så det står absolutt ikke på verken vilje eller engasjement.

Publisert 12.03.21

 

På spørsmål om hva slags tiltak de ønsker hjelp til for å bli en bedre utforsyklist, svarer samtlige i begge gruppene det samme. De vil ha flere utforritt i Norge som holder bra nivå og er godt organisert. I tillegg er det viktig at de vet at det finnes et velfungerende landslag som følger opp når man kommer på et høyere nivå. Mange av utøverne trenger økonomisk bistand for å kunne konkurrere både i Norge og internasjonalt. De fleste savnet også oppfølging i form av en dyktig trener, treningssamlinger og øvrige arrangementer som utvikler TEAM-følelsen slik at man føler man er en del av et fellesskap.

 

For gruppen med eliteutøvere var også ambisjonene høye, og samtlige ønsket å utvikle seg for å kunne bli bedre utforsyklister. De fleste her kjører også både enduro og utfor, og i gruppa er det 40% som mangler trener. Eliteutøverne er flinkere til å dokumentere trening og de er også noe mer organiserte. Samtlige av de som svarte bodde i Oslo eller i nærheten, fordelt på fire klubber.

Eliteutøverne ønsker hjelp til samlinger og organisert trening sammen med andre. De har også et stort behov for å kunne jobbe sammen mot felles mål.

 

Del to av prosjektet blir å lage en utviklingsplan for grenen, basert på resultatene av kartleggingsarbeidet. I dette arbeidet har vi etablert samarbeid med motorikk- og teknikkavdelingen ved Olympiatoppen. Arbeidet videre vil bli ledet av Niclas Stensrud Andersen, og blir støttet av sportssjef Hans Falk og landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter.