Innkalling til Fellesmøtet 2023

Fellesmøtet 2023 vil bli gjennomført digitalt (Teams) lørdag 18. mars kl. 10.00- ca. 14.00.

I NCFs lov står det følgende om Fellesmøtet:

I hvert år mellom Forbundstingene avholdes det fellesmøte med Forbundsstyret, representanter fra regionstyrene, klubber/lag og tingvalgte og styreoppnevnte komite- og utvalgsmedlemmer. Møtet avholdes helst innen utgangen av februar. Fellesmøtet innkalles av Forbundsstyret med minst 1 måneds varsel. Saksliste utarbeides av Forbundsstyret og sendes senest 14 dager før møtet avholdes.

For de som ikke har deltatt på et Fellesmøte tidligere, er dette et møte der NCFs styre og administrasjon informerer om status på regnskap/budsjett, sportslige resultater/planer og øvrige områder. Det er ingenting som skal vedtas eller stemmes over på dette møtet.

Vi ber om påmelding innen 13. mars, slik at vi får sendt dere link til Teams møtet. Påmelding sendes info@sykling.no

Saksliste for Fellesmøtet vil bli sendt 14 dager før møtet.

Vi håper representanter fra klubber, regioner og tillitsmannsapparatet tar turen til en skjerm nær deg, og blir med på møtet.

Velkommen skal du være!

Publisert 16.02.2023