Informasjon om NM Bane

Det er nå bestemt at NM Bane 2020 ikke blir gjennomført i februar 2021 fordi åpningen av Sola Arena er utsatt. NM Bane 2020 blir dermed ikke gjennomført, men vi planlegger mot et Bane NM 2021 i oktober/november 2021 med Sola CK som arrangør. Dette gjør at vi får god tid til å planlegge for et godt arrangement og vi får kjørt noen test arrangementer i forkant. Vi ønsker også å ha NM Bane for Masters som en egen helg slik at de får gjennomført gode arrangementer. Det er også ønskelig at vi får til en egen helg med UM/UL Bane høsten 2021. Dersom landegrensene åpner opp, ønsker vi å se på muligheten for å arrangere Nordisk Mesterskap på bane i 2021.

Mer info om dato for åpning av Sola Arena og dato for arrangementer vil komme.