Info om registrering i terminlisten

Fordeler med å registrere rittet i NCF sin terminliste:

  • Arrangør har gyldig ansvarsforsikring (arrangørforsikringen)
  • Lisensen til deltakere vil være gyldig. Lisensen er en forsikring for deltakeren.
  • Synlighet i NCFs terminliste gir direkte tilgang til alle som vil delta i sykkelritt
  • Terminlisten publiseres på NCFs SoMe-kanaler jevnlig, som bidrar til synlighet
  • NCF kan bistå arrangøren med hjelp
  • Barn under 13 år vil ha en forsikring i henhold til Barneidrettsbestemmelsene

For å få rittet i NCF sin terminliste må du registrere arrangementet i EQ Timing sin portal.

Info om dette finner du her

Når det gjelder sykkelritt på offentlig vei, minner vi om at det er viktig å huske på Statens Vegvesen sin frist for å behandle søknader om sykkelritt på veg, som er 4 måneder før rittet.

 

Publisert 01.03.24