Har du lyst til å bli med som funksjonær på baneritt i Asker?

Arbeidet med å skape aktivitet i velodromen i Asker er i full gang. Nå trenger vi sykkelentusiaster som kan være med som funksjonærer på baneritt. De som melder seg, får følge utviklingen av en helt ny æra for sykling på Østlandet fra dag en.

Målet er å gjøre som det er gjort med suksess i Sola: Å etablere en relativ stor gruppe på tvers av klubbene som kan ta ansvaret for gjennomføringen av ritt, uavhengig av hvilken klubb som står som arrangør. På den måten blir belastningen mindre på hver klubb og hver enkelt funksjonær.

Alle klubber i Region Øst og Region TeVeBu oppfordres til å finne folk som kan tenke seg å være med her. Enkeltpersoner kan også melde seg direkte. Ideelt sett bør funksjonærgruppen bestå av 30-40 personer

Et baneritt vil ha behov for en rekke type funksjonærer. Blant disse er:

  • Rittleder
  • Sekretariatsmedarbeidere
  • Tidtakere
  • Speaker
  • Holdere
  • Startmaskinoperatører
  • Rundeteller/bjelleoperatør

 

Hvor mange det er behov for vil variere fra gren til gren. De som melder seg som funksjonærer kan utdannes til å gjøre flere oppgaver. Funksjonærene samarbeider tett med kommissærene.

Instruktørene vil få utdanning på velodromen i Asker, og for noen vil det også være aktuelt å hospitere under ritt i Sola. Når velodromen åpner vil det også bli arrangert testritt, der et av formålene er å gjøre funksjonærene klare.

Dersom du tror du vil ha glede av å bli funksjonær i fartsfylte sykkelgrener innendørs, er det fint om du melder din interesse til Cato Karbøl, se e-postadresse under. Klubber kan gjerne melde inn sine funksjonærer felles. Vi ber om tilbakemelding innen 7. oktober.

Har du spørsmål kan du sende en e-post til Cato Karbøl: cato.karbol@sykling.no

eller ringe Jørn Michalsen på telefon 913 45 748.

Bildet øverst: Funksjonærene i baneritt har en lang rekke oppgaver, blant annet å sørge for korrekt start.  Dette bildet er fra velodromen i Sola. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

 

Publisert 21.09.2023

 

Et tett samarbeid mellom kommissærer og funksjonærer er viktig under ritt på velodromen. Ikke minst har tidtakerne en viktig jobb som krever konsentrasjon, som dette bildet fra Sola viser. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

Et tett samarbeid mellom kommissærer og funksjonærer er viktig under ritt på velodromen. Ikke minst har tidtakerne en viktig jobb som krever konsentrasjon, som dette bildet fra Sola viser. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen