Har dere behov for kurs våren 2023?

På NCFs kurskalender ligger det allerede en del kurs for vinter/vår 2023, men vi er ganske sikre på at det er flere klubber som ønsker seg et stasjonært vaktkurs eller et trenerkurs (aktivitetsleder). Vi har instruktører som er klare til å komme å kjøre kurs, så det er ingen grunn til å vente med å planlegge.


Stasjonære vaktkurs

Det er i overkant av 1600 stasjonære vakter som må re-godkjennes i 2023. Dvs. at de som tok kurs i 2017-2018, nå må ha nytt kurs. Dessverre må alle disse gjennom 4,5 times e-læring og 5 timers klasseromskurs før man igjen blir godkjent som stasjonær vakt. NCF har søkt om å kunne få kjøre digitale re-godkjenningskurs, men fått avslag fra Statens vegvesen (SVV). Så da må vi til pers igjen.

Det blir lagt ut kurs på kurskalenderen her, etter hvert som kursene blir avklart. Klubber/arrangører som ønsker kurs, tar kontakt med kursansvarlig Beate Stenberg i NCF på beate.stenberg@sykling.no. Tenk ut et par alternative datoer for kurset og hvor det skal avholdes. NCF dekker honorar og reise for instruktørene, klubben dekker for lokalet. Dere må sende inn tidspunkt for kurset senest 14 dager før kursstart, da SVV skal godkjenne kursene. Info om vaktkurs finner du HER


Trener 1 praksiskurs (Aktivitetslederkurs)

Om det er klubber eller regioner som ønsker å holde et praktisk trenerkurs hos seg, er det bare å ta kontakt med kursansvarlig. Praktisk kurs/aktivitetslederkurs er et nybegynnerkurs som går over 16 timer (helg). Her lærer du litt om trenerrollen, mekking, førstehjelp, tips til aktiviteter og hvordan man legger opp treninger for barn og ungdom. NCF dekker alle kostnader for instruktør.


Kommissærkurs

Det er nå lagt ut tre ulike kommissærkurs i kurskalenderen. Det første er nasjonalt kommissærkurs for landevei, som allerede er fulltegnet. Det andre er regionalt kommissærkurs landevei/terreng som starter opp 18. april (4 kvelder à 2,5 time) som webinar.

I tillegg kjøres det et kurs for de som ønsker å bli kommissærer på bane. Vi får instruktør fra Latvia, som sammen med vår egen Martin Feldmann kjører kurs for de som er nye og ønsker å bli banekommissær. Det er lagt opp slik;
2 timer kommissærrollen (ikke vært kommissær i noe tidligere) 21. og 23. mars som webinar.
1,5 time teori som webinar – forberedelser til kurset 12. april.
8 timer undervisning lørdag 15. april
5 timer undervisning og praksis på bane søndag 16. april
1,5 timer elektronisk eksamen etter kurshelgen.

Vi ønsker deltakere fra både Øst og Sør. Kurset blir et spleiselag med regioner og/eller klubber. Meld din interesse til beate.stenberg@sykling.no


Utdanning generelt

Instruktørene våre på trenerkurs skal ha samling andre helgen i mars, der kursmateriell blir oppdatert og erfaringer skal utveksles. Vi har fått to nye instruktører på bane, og en av disse skal skrive kompendium for T1 praksis på bane. Det vil også bli ny instruktør på utfor/enduro, og også der skal det skrives kompendium for T1 praksis utfor/enduro. Vi er veldig glade for at vi etter hvert vil få flere praksiskurs for flere av grenene våre. Mer informasjon vil komme når kursene er klare.

 

Publisert 16.02.2023