Fra scratch til omnium av oppgaver for baneutvalget

I alle år har grenutvalg bane vært til for de få spesielt interesserte. Nå er det blitt det viktigste grenutvalget i Norges Cykleforbund.

Åpningen av den fantastiske velodromen på Sola, bygging av velodrom i Asker og ny utendørs velodrom i Levanger betyr en ny tid for banesykling i Norge. Også for hele sykkelsporten gir velodromene nye muligheter.

Allerede kort tid etter åpning ser vi hva et innendørsanlegg betyr. Aktiviteten er stor, og syklistene som trener jevnlig i velodromen er blitt skremmende gode på kort tid. Alt før adventstiden kom i 2021 ble det avholdt tre norske mesterskap i hallen.

Også for det grenutvalget som ble valgt på forbundstinget i 2020 betyr velodromene økt aktivitet. Vi startet bokstavlig talt på scratch. Vi er i gang med første sprint, men ser at arbeidet framover blir et omnium hvor vi bare lykkes ved å ha suksess i flere øvelser.

Baneutvalgets hovedoppgave i årene som kommer blir å skape best mulig rammebetingelser for grenen. Vi skal sørge for rekruttering, og må jobbe slik at alle disse nye banesyklistene møter trenere, ledere og kommissærer som gir dem gode rammer.

Vi skal sammen med regionene, klubbene og velodromene utvikle nye konkurranseformer fra barneritt til internasjonale konkurranser. Grenutvalget skal også bidra til å skape nye topputøvere på internasjonalt nivå og være med å finne en modell for landslagsvirksomheten.

I tillegg må utvalget også sørge for at banesyklingen blir en del av helheten i norsk sykling, ved å samarbeide med de andre grenutvalgene. Det er viktig at grenene ikke konkurrerer med hverandre – men utvikler hele sporten.

Grenutvalget er i gang med å utvikle en plan for banesyklingen i årene fremover. Den skal danne grunnlag for arbeidet fremover. Planen vil bli lagt fram for forbundsstyret etter nyttår og for forbundstinget i mars.

Tiden dit er knapp – men grenutvalget er klar for å kjøre et temporitt for å komme i mål.

Dette er medlemmene i utvalget:
Jan Inge Hansen (leder og varamedlem i NCFs styre) – Nord
Jørn Michalsen – Øst
Rolf Morgan Hansen – TeVeBu
Geir Inge Ringen – Midt
Tone Hatteland Lima – Sør
Marit Sælemyr – Vest

PS: Har du innspill til baneutvalget må du gjerne ta kontakt med det. Du finner kontaktinfo her:

Bane informerer – sykling.no

Grenutvalg Bane v/Jørn Michalsen

 

Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

Publisert 24.01.2022