Første uoffisielle NM i Pumptrack til Sandnes

Det har kommet inn søknad fra Sandnes BMX og Sviland BMX om å arrangere offisielt NM i Pumptrack i forbindelse med NM BMX 18. juni. Arrangementet vil bli et kveldsarrangement i Sandvedparken i Sandnes.

Pumptrack er, per i dag, ikke en offisiell øvelse under NM BMX, og har dermed blitt klassifisert som et uoffisielt NM i 2022. Forbundsstyret vedtok derfor på styremøte 20.01.22 at arrangementet tildeles Sandnes og Sviland BMX, men som et uoffisielt mesterskap.

For at Pumptrack skal bli et fremtidig offisielt NM må de som ønsker det fremme forslag til Forbundstinget 2022. Vi gjør oppmerksom på at fristen for innsending av saker er mandag 24. januar 2022. Et annet viktig punkt er at det etableres en terminliste der flere ritt arrangeres, ikke bare et NM.

Vi ønsker Sandnes BMX og Sviland BMX lykke til med mesterskapet!

Publisert 21.01.2022