Forbundstinget kjøres heldigitalt 16.-17. mars 2024 

Vi ser at 2024 kommer til å bli et krevende år for NCF, og vi har derfor sett oss nødt til å foreta en del grep, bl.a. for å sikre god aktivitet i klubber, regioner og i forbundet. Som ett av flere tiltak har vi besluttet å kjøre forbundstinget 2024 heldigitalt.  Dette vil gi NCF en betydelig innsparing, men også klubber og regioner vil kunne frigjøre midler til andre formål. Vi har naturlig nok vurdert dette opp mot hva vi går glipp av ved å ikke møtes fysisk, og det skal på ingen måte undervurderes, ikke minst fordi vi hadde ønsket å se dere alle igjen for gode diskusjoner og sosialt samvær. Beslutningen er tatt i samråd med NCFs lovutvalg.

Vi håper at så mange klubber og regioner som mulig har anledning til å være med på Forbundstinget i 2024, og vi vil komme tilbake til opplæring og mer informasjon om den praktiske gjennomføringen på nyåret.

 

 

Publisert 14.12.2023