Forbundstinget i NCF fordømmer krigen og krever sanksjoner

Forbundstinget i Norges Cykleforbund 12. og 13. mars fordømmer krigshandlingene i Ukraina, og stiller seg bak kravet om sterkere sanksjoner mot russisk og hviterussisk sykkelsport ved at alle representanter fra Russland og Hviterussland umiddelbart suspenderes fra styret og komiteer i de internasjonale forbund som UEC og UCI.

Et samlet sykkel-Norge fordømmer Russlands invasjon av Ukraina. Vi føler sterkt med det ukrainske folket og våre sykkelvenner som rammes av krigshandlingene. Menneskeliv går tapt, mange drives på flukt og de humanitære behovene er store over hele Ukraina. Våre tanker går til det ukrainske folket og de lidelsene de nå gjennomgår.

Sykkelsportens internasjonale organisasjoner har innført omfattende sanksjoner, blant annet ved å utelukke nasjonale lag og lag fra konkurranser, men forbundstinget i NCF krever i tillegg at representantene i de styrende organene blir suspendert.  Det er uakseptabelt og urettferdig å straffe aktive syklister uten at de samme sanksjonene innføres mot personer med makt i sykkelsportens øverste organer.

Det var under kongressen i det europeiske sykkelforbundet (UEC) i Odense sist helg at Norges Cykleforbund gikk sammen med en rekke andre europeiske sykkelforbund med krav om strengere sanksjoner mot Russland og Hviterussland.

Nordic Cycling – bestående av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Litauen og Latvia – samt Nederland, Belgia, Østerrike, Slovenia og Polen har sendt brev til styret i UEC og krever handling.  Norges Cykleforbund står videre sammen med norsk idrett i å offensivt støtte internasjonalt koordinerte sanksjoner mot russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer ved at alle representanter fra Russland og Hviterussland umiddelbart suspenderes fra styret og komiteer i UEC.  I brevet krever også sykkelforbundene at UEC skal jobbe for at det internasjonale sykkelforbundet UCI innfører de samme restriksjonene.

Mange mennesker er drevet på flukt på grunn av krigshandlingene i Ukraina, og flyktninger vil komme til Norge. Som en betydelig samfunnsaktør ønsker Norges Cykleforbund, gjennom våre klubber,  barn, ungdom og voksne velkommen til sykkelfamilien.

Det samme gjelder russere og hviterussiske borgere bosatt i Norge. Her oppfordres alle sykkelklubber til å innta en aktiv rolle slik at utøverne blir inkludert, respektert og aktivt kan ta del i sykkelfelleskapet.