Forbundstinget 2022 – husk frist for saker mandag 24. januar!

NCFs Forbundsting blir arrangert på Thon Hotel Oslo Airport lørdag 12.- søndag 13. mars 2022. Det blir også arrangert en temakveld fredag 11. mars fra kl. 17.00-20.30. For første gang legges det opp til både fysisk og digitalt oppmøte og avstemming. Dette gjør vi både pga. pandemien, og fordi flere klubber kan være med å stemme på sakene som tas opp. Det gjør det hele til en mer demokratisk prosess. Vi håper dog mange har mulighet for å delta fysisk på Gardermoen. Det er noe eget å kunne treffes for småprat og meningsutvekslinger.

Dette er fristene:

Mandag 24. januar (midnatt) – klubber, regioner og grenutvalg må sende inn saker de ønsker å ha med på Forbundstinget. Saker sendes til heikki.dahle@sykling.no.

Fredag 4. februar – klubber, regioner og tillitsvalgte må gi beskjed om de skal ha rom på hotellet. Svar sendes til beate.stenberg@sykling.no.

Mandag 28. februar – skjema over delegater (fysiske og digitale) må sendes inn til heikki.dahle@sykling.no.

All informasjon og skjemaer som er sendt ut vedr. Forbundstinget, ligger på vår nettside HER. Her vil også alle øvrige saksdokumenter legges etter hvert som det blir klart.

 

Ønsker dere å gi en utmerkelse til en ivrig ildsjel i klubb eller region, og vil at dette skal deles ut på Forbundstinget? Da kan dere sende forslag til kandidater med begrunnelse innen fredag 4. februar til beate.stenberg@sykling.no. Kriterier for utmerkelser finner du HER


Publisert 21.01.2022