Flertall for å sikre velodromprosjektet i Asker

I går kveld ble det avholdt kommunestyremøte i Asker Kommune. Velodromen sto på agendaen.

Det ble solid flertall for å sikre prosjektet og å styrke samarbeidet mellom kommunen og NCF, for best mulig å kunne håndtere kostnadsutfordringer knyttet til ras og derav følgende omfattende merarbeid, forsinkelser, pandemi og prisstigning som følge av krigen i Ukraina. Nå starter arbeidet for å skape idrett- og sykkelglede for mange i anlegget!

Her er vedtakene i kommunestyremøtet;

Innstilling 1.
Fremforhandlet forliksavtale mellom NCK AS og Veidekke AS hvor Veidekke AS mottar 37,5 mill. i tillegg til kontrakt, godkjennes.

Innstilling 2.
Asker kommune utvider garantien for lån gitt av KLP til NCK AS fra 170 mill. til 185 mill. mot pant i NCK’s eiendom.

Innstilling 3.
Asker kommune gir et lån til NCK AS på 20 mill. Lånet budsjetteres i HP for 2023.

Innstilling 4.
Asker kommune inngår ny husleieavtale med NCK AS hvor husleien øker fra 2 mill. til 2,7 mill. årlig.

Innstilling 5.
Asker kommune overtar aksjemajoriteten i NCK AS. Ny aksjeavtale godkjennes.

Innstilling 6.
Asker kommune overtar flertall i styret i NCK AS.

 


Publisert 14.09.2022