Fellesmøtet 2023 – agenda

Norges Cykleforbund inviterer klubber, regioner, tillitsvalgte og ansatte til digitalt Fellesmøte lørdag 18. mars 2023. Fellesmøtet er en viktig møteplass for sykkelfolket mellom Forbundstingene. På Fellesmøtet skal ingenting vedtas, men vi skal gjøre opp status for året som har gått, ta opp aktuelle tema, og se fremover.

Agenda i pdf

AGENDA

10.00-10.15        Velkommen/Sesongen 2022/Strategi

10.15-10.50        Regnskap 2022/Budsjett 2023  
10.50-11.00        Kontrollutvalgets rapport for 2022

11.00-11.30        Sport sesongen 2022/Hva skjer i 2023

11.30-12.00        Bredde og utdanning

Pause

12.15-12.30        Åpning av velodromen i Asker                                           

12.30-12.50        Samarbeidsklubber/Banen på Sola

12.50-13.45        Fremtidens arrangement           

13.45-14.00        Avslutning – veien fremover

Vi ønsker påmelding fra deltakere i klubber, regioner og de tillitsvalgte i NCF. Husk å få med navn på deltaker, e-post adresse og hvilken klubb man tilhører. Dette sendes til beate.stenberg@sykling.no innen 13. mars 2023.
Vi sender lenke til møtet direkte til de påmeldte.

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Publisert 04.03.2023