Fagskolen i Viken har startet Europas første stibyggerutdanning

Det finnes mange ildsjeler og ivrige byggere av stier rundt i verden og stibygging har etter hvert utviklet seg til å bli en etablert bransje i mange europeiske land – herunder Norge.  

«Gode og bærekraftige stier er viktige både for folkehelse og for reiselivet, men stibyggerbransjen har så langt stått uten formelt utdanningstilbud. Vi er stolte av å være den første i Europa til å tilby en utdanning for stibyggere som tar hensyn til naturen», sier rektor Eirik Hågensen hos Fagskolen i Viken. 

Fagskolen i Viken tok imot 25 internasjonale og norske studenter til fysisk samling på Geilo i september. Studiet har en varighet på et år og er nettbasert kombinert med tre fysiske samlinger, to på Geilo og en samling i Portugal. Utdanningen har primært fokus på planlegging og bygging av stier for terrengsykling og tilbys kun i Norge ved Fagskolen i Viken. 

 

Bærekraftige sykkelstier 

I Norge er mye tilrettelegging basert på sterk dugnadstradisjon og enklere tilretteleggingstiltak som for eksempel klopping, skilting og rydding av stier. Men presset på sentrumsnære og populære turmål har de seneste årene tiltatt kraftig og nye ferdselsformer har økt i popularitet. Samtidig betyr klimaendringer at stier utsettes for både hyppigere og kraftigere nedbør. Som en konsekvens av popularitet øker mange stiprosjekt både i omfang og kompleksitet – og dermed blir fallhøyden også større, hvis ikke tiltakene utføres med tilstrekkelig god kvalitet. 

Derfor er prosessen før man gjør tiltak i naturen en viktig del av det nye stibyggerstudiet på Fagskolen i Viken. Hva er rett tiltak på rett sted, hvilke naturverdier må tas hensyn til i prosessen, og hvordan sikrer man at tiltak blir forankret i lokale planer? 

De 25 stibyggerstudentene skal også lære å bygge stier som er trygge og morsomme å sykle – enten det er snakk om flerbruk eller rene sykkelstier. I bunn ligger internasjonal anerkjente prinsipper for bærekraftig stibygging. 

 

Et resultat av bredt internasjonalt samarbeid 

Studieløpet har blitt til som resultat av Erasmus+ prosjektet «Developing Intereuropean Resources for Trail builder Training» (DIRTT). Her samarbeider ni partnere fra seks ulike europeiske land om å etablere felles retningslinjer for stibyggeryrket, samt lansering av en digital plattform med undervisningsressurser målrettet stibygging. Plattformen skal etter planen lanseres januar 2023. Prosjektet er ledet av Fagskolen i Viken, og prosjektleder Lars Wraae Jensen tror initiativet i fremtiden vil resultere i flere nye utdanningstilbud for stibyggere: 

«Vi opplever stor interesse for det nye studiet, som ble fulltegnet allerede første året. Samtidig er alle de internasjonale partnerne i DIRTT-prosjektet sultne på mer, og jeg vil bli overrasket hvis ikke samarbeidet resulterer i mer utdanning, kursing og etter hvert også internasjonal sertifisering av stibyggere», sier Lars Wraae Jensen. 

 

 

Les mer om Fagskolen i Viken og studiet her: 

https://fagskolen-viken.no/studier/bygg-anlegg-kem-og-fdv/mountain-bike-trail-planning-construction-and-maintenanceplanlegging 

 

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med: 

Prosjektleder Lars Wraae Jenssen, Epost: lars@mountainbiking.no Telefon: 928 96 983 

Foto øverst: Stibyggere i arbeid. Foto: Paul A. Lockhart

 

Publisert 28.09.2022

 

Prosjektleder Lars Wraae Jensen med neste generasjon terrengsyklist. Foto: Magnus Grönberg

Prosjektleder Lars Wraae Jensen med neste generasjon terrengsyklist. Foto: Magnus Grönberg