Endringer i ledelsen i Norges Cykleforbund

Pressemelding

Styret i Norges Cykleforbund

 

Endringer i ledelsen i Norges Cykleforbund

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad har vært generalsekretær i Norges Cykleforbund siden desember 2018. Han har vært en viktig og dyktig leder av administrasjonen og har hatt de beste samarbeidsrelasjoner til så vel organisasjonen ute, administrasjonen og til forbundsstyret.

Stokstad har meddelt NCF at han ønsker å fratre sin stilling for å tiltre ny stilling som daglig leder i et selskap som tilbyr han nye og unike muligheter. Styret i NCF tar Stokstads ønske og beslutning til etterretning og ønsker han lykke til videre.

NCF har analysert situasjonen og de utfordringer vi står over for sammen med Stokstad. Styret har kommet frem til en løsning vi er glade for å kunne meddele organisasjonen. Løsningen innebærer at 2. visepresident Kjersti Størset trer inn i stillingen som konstituert generalsekretær pr. 1.08.23. Fra da og frem til Stokstads fratredelse 31.08, vil Stokstad fungere som rådgiver for Størset og styret. Fra 01.08.23 vil Størset fratre sitt verv og ansvarsområder som 2.visepresident i forbundet som en følge av ansettelsesforholdet som konstituert generalsekretær.

Styret i NCF ser frem til samarbeidet med Størset i denne nye rollen, vel forsikret om at hun har både kompetanse og motivasjon til å fungere som en dyktig leder i en periode frem til en løsning i et perspektiv ut over årsskiftet 2023-2024 kommer på plass.

For Norges Cykleforbund

Jan-Oddvar Sørnes
President

 

Publisert 06.06.2023

Kjersti Størset

Kjersti Størset