Dialogmøte angående Norgescup landevei 2023

Torsdag 3. november ble det gjennomført et digitalt dialogmøte som var åpent for klubber, lagledere, arrangører og deltakere på teams. Møtet var satt opp av arbeidsgruppen som har jobbet med å skape en bærekraftig norgescup for landevei.

 • Arbeidsgruppe:
  • Cato Karbøl, NCF admin
  • Hege Kristin Moen, NCF admin
  • Anders Eia Linnestad, NCF admin
  • Kjersti Størset, Styret/leder GU landevei/arrangør
  • Ole Christian Nymoen, Uno-X Tour te fjells
  • Henning Andresen, GU landevei og Nordic Cycling
  • Rune Torkildsen, GU landevei

 

Målet med møtet var å få innspill og meninger rundt de endringer som er tenkt gjennomført for å sikre en norgescup landevei i 2023. Flere av arrangørene av norgescup landevei i 2022 har gått på store økonomiske tap på arrangementet og det har per 1. nov. 2022 ikke kommet inn noen søkere om å arrangere norgescup landevei.

Det er dialog med flere arrangører, og arbeidsgruppen håper at ved de tiltakene som er gjort at det kommer arrangører til norgescup landevei 2023.

Under møtet ble det diskutert tiltak som angår utøverne og klubbene. Det ble også diskutert tiltak som er gjort internt og angående støttefunksjoner slik som mobile vakter, kommissærer og nøytral service etc.

Det kom inn følere gode innspill, meninger og tiltak fra deltakerne i møtet, noe som vil bli fulgt opp.

Dersom vi får på plass arrangører til norgescup landevei 2023 vil det komme info angående dette så fort som mulig.

 

Link til presentasjonen i møtet