Bli kjent med: TVK

TVK – Landets eldste sykkelklubb

TVK (Trondhjems Velocipedklub) er landets eldste sykkelklubb og har en meget lang og rik historie. Klubben ble stiftet i 1885 og vi har beholdt klubbens navn og skrivemåte. Dette er grunnen til at vi skriver «klub» med en «b». Klubben holder til i Trondheim, og er en av Midt-Norges største sykkelklubber.

TVK var opprinnelig en landeveisklubb, men har sett store fordeler ved å bruke terrengsykling som introduksjon til sykkelsporten. Klubben har av den grunn hatt tilbud for barn og ungdom på terrengsykkel de siste ti årene. Rekrutteringen har aldri vært veldig stor, men vi har hatt en passe stor gruppe barn og ungdom med oss fra år til år.

 

Sykkelskole for økt rekruttering

Høsten 2014 ble det lagt frem et forslag om å etablere en «Sykkelskole» som virkemiddel for å få fart på rekrutteringen. Vi hadde sett at dette fungerte bra for blant annet ishockey, og idéen om en sykkelskole ble en del av et langsiktig prosjekt for å øke rekrutteringen til sykkelsporten.

Den første sykkelskolen ble arrangert i 2015. Sykkelskolen var for barn i 1.-4. klasse, og ble gjennomført på våren. Med hele 62 deltakere var dette en stor suksess, og sykkelskolen ble etter dette et årlig arrangement. Fokuset var på grunnleggende sykkelferdigheter, uten andre krav til type sykkel eller ferdigheter enn at barnet måtte kunne sykle selv uten støttehjul. Etter fullført sykkelskole fikk alle deltakerne tilbud om å fortsette på vanlige terrengsykkeltreninger med TVK Barn og ungdom. Dette førte til en jevn økning av medlemmer under 16 år. I 2019 hadde vi så mange deltakere på TVK Barn og ungdom at vi ikke hadde kapasitet til å gjennomføre sykkelskole.

 

Fast tilholdssted

TVK Terreng hadde ikke noe fast tilholdssted, men flyttet rundt i hele byen avhengig av hvor det ble først fritt for snø etter vinteren. Vi startet som regel sesongen på Rotvoll, beveget oss til Vikåsen, deretter til Skogly og Granåsen. Granåsen var for øvrig det stedet vi brukte mest, og hvor vi så for oss et område med tilrettelagte løyper for terrengsykling allerede i 2014. I 2017 fikk vi imidlertid øynene opp for Nilsbyen, et lite skistadion på Byåsen, hvor Byåsen IL Langrenn, Byåsen IL Orientering og Byåsen Skiskytterlag holder til.

Etter 2017 har TVK Barn og ungdom hatt fast tilhold i Nilsbyen, med unntak av de første treningene på våren før snøen har smeltet i Nilsbyen. Dette har mange positive ringvirkninger: Både trenere og deltakere ble godt kjent med området, og vi fant mange stier som kunne brukes på trening. Området hadde dessuten ganske lite trafikk utenfor skisesongen. I tillegg har Nilsbyen både tidtakerhus, lager, klubbhus med kafé, og gode parkeringsmuligheter. Det ble dermed mye enklere å arrangere ritt og sosiale tilstelninger. Kveldsmat etter trening har vært et godt sosialt virkemiddel for å skape samhold blant deltakerne.

I en travel hverdag tror vi forutsigbarhet er viktig. Vi har derfor hatt faste rutiner med trening hver mandag mellom klokken 18.00 og 19.00, oppstart første mandag etter påske, og avslutning før høstferien. Etter hvert innførte vi også faste treninger hver torsdag for de to øverste nivåene.

 

Mestringsfølelse

Det har vært viktig for oss å samle utøvere med relativt like ferdigheter for å gi alle en best mulig opplevelse på trening. Det er kjedelig både å vente, og bli ventet på. Derfor har vi delt utøverne inn i grupper etter ferdigheter, ikke alder. Fokuset har hele tiden vært mestring, og nye deltakere starter gjerne på en gruppe hvor vi er trygge på at de får den gode mestringsfølelsen. Deltakere flyttes mellom grupper etter hvert som de utvikler seg og får mer erfaring.

Noen barn elsker utfordringer og jobber hardt for å ta nivået på neste gruppe, mens andre trives bedre i en gruppe hvor de har full kontroll og kanskje en bestevenn å være sammen med. Vi har opplevd at noen har begynt i en gruppe der nivået var for høyt, og dermed måtte flytte deltakere «ned» i en annen gruppe. Dette forsøker vi så langt det er mulig å unngå, selv om det gjerne er til utøverens beste å trene med noen på omtrent samme nivå. Å alltid være sist opp eller ned en bakke er ingen god følelse.

TVK Barn og ungdom består i dag av sju grupper, med forskjellige fargekoder. Innad i hver gruppe deles det også opp i mindre grupper, avhengig av antall barn og hvor mange trenere vi har. Stort sett er gruppene på 10-15 deltakere, med to trenere per gruppe.

 

Jevn økning i rekrutteringen

Statistikken over antall deltakere på trening i TVK Barn og ungdom viser en jevn økning av deltakere fra 2017 og frem til i dag. Vi tror mye av årsaken ligger i arbeidet som startet med sykkelskolen og økt fokus på rekruttering i 2014. Frem til 2019 var dette uavhengig av prosjektet «Nilsbyen terrengsykkelpark». Etter at de første løypene i sykkelparken ble åpnet på forsommeren i år, opplever vi stor pågang med nye deltakere på trening. Den 28. september gjennomførte vi sesongens siste mandagstrening, og satte samtidig ny rekord med hele 137 barn og unge på trening i Nilsbyen!

Antall barn & unge på mandagstreninger 2017 2018 2019 2020
Gjennomsnitt 30 50 60 98
Maks 45 66 82 137

 

Trenerne – en viktig ressurs

Et veldig viktig ledd i rekrutteringsarbeidet er trenerne våre. De er i hovedsak foreldre og foresatte til barn som er med på trening, og har alt fra ganske beskjeden erfaring både med sykling og trening til NM-gull i terrengsykling. Med barn i alle aldre og med et enormt spenn i ferdigheter, er begge ytterpunktene like viktige. Klubben har også noen eldre ungdommer som bidrar som trenere, og de har fått heltestatus og blitt forbilder for mange av de yngre utøverne.

Klubben ønsker at det å påta seg en rolle som trener skal være en positiv opplevelse, og ikke føles som et ork. Også for trenerne gjelder dette med mestringsfølelse, og trenerne får derfor anledning til å komme inn og vokse i trenerrollen. Her blir ingen kastet rett til ulvene!

En god tone mellom trenerne er viktig når man skal jobbe sammen på trening og dele erfaringer med hverandre. Vi har derfor vært bevisste på å skape gode opplevelser også for trenerne, og har lagt opp til sosiale sykkelturer i helgene sammen med ungene, og gjennomført trenerkurs med Aslak Mørstad for å gi inspirasjon og faglig påfyll.

I 2019 hadde vi «familiesamling» i Trysil Bike Park. Dette var en stor suksess, men på grunn av korona-pandemien ble ikke den planlagte samlingen i 2020 gjennomført. Når det igjen er mulig å samles og være litt tettere på hverandre, blir en slik samling satt på planen igjen.

 

Lys fremtid

I takt med at stadig flere meter med sykkelløyper ferdigstilles i Nilsbyen terrengsykkelpark opplever vi økt rekruttering. Med fortsatt stor anleggsvirksomhet i 2021 med flere nye løyper og mange nye utfordringer for alle, uansett nivå, ser vi et enda større potensiale for rekruttering til terrengsykling.

Sykkelsporten i Trøndelag går en lys fremtid i møte!

 

Alle foto: Sigurd Salberg Pedersen

Alle foto: Sigurd Salberg Pedersen