Bli kjent med: Soon Cykleklubb

Soon Cykleklubb er en relativt ung organisasjon som ble startet opp av en gjeng entusiaster som benyttet seg av de mange fine sykkelmulighetene i området mellom Son i Vestby kommune og Moss. Tanken var å skape et sykkelmiljø for unge og eldre syklister som både syklet på landevei og i terreng. Den 6. november 2006 ble Soon CK tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund/Akershus Idrettskrets.

I perioden frem til i dag har det vært flere samarbeidsprosjekter med Soon Ski gruppe og Soon Triatlon, men i dag står Soon CK som klubb kun for syklister, og i hovedsak er det terrengsykling det satses på i klubbens regi. Vår visjon er «Sykling skal være gøy».

Fra Terrengsykkelskolen 2020

Fra Terrengsykkelskolen 2020

I 2020 fikk klubben endelig på plass en 30 års avtale med Vestby Kommune om bruk av området rundt Grevlingen i Son. Samme år fikk vi også støtte av Sparebankstiftelsen DNB og Vestby Kommune i forbindelse med utvikling av nye løyper og mestringsanlegg i området. Det jobbes intenst med dette og vi håper at alt er på plass inneværende år, slik at vi kan arrangere NC eller andre arrangementer fra 2022. Nytt løypenettverk vil kunne tilby en lang runde på 4,5 km eller lengre, samt flere ulike elementer og A og B spor. Vi vil i løpet av året også få alle løypene registrert på google maps, med fargekoder for vanskelighetsgrader og avmerkede elementer. Anleggene vil hete «Son Bikepark» og «Son Mestringsanlegg».

Soon Cykleklubb har aktiviteter for barn i alle aldersgrupper, men har delt inn gruppene i bolker fra 6 år og opp til eldste medlem som per dags dato er 75 år. Vi har mellom 60-70 aktive barn og ungdommer i klubben av en total medlemsmasse på rundt 290 medlemmer. Siden oppstarten i 2006 har Soon CK markert seg i de fleste aldersgruppene, fra aldersgruppe 11/12 år på både jente- og guttesiden og helt opp til masternivå for både damer og herrer. Klubben kan skilte med Norgesmestre av begge kjønn opp til juniornivå og på masternivå.

Her øver syklistene seg på riktig teknikk og sporvalg i terrenget. Først er det befaring til fots.

Her øver syklistene seg på riktig teknikk og sporvalg i terrenget. Først er det befaring til fots.

Dessverre valgte Martin Siggerud å legge opp etter flere år i Norgestoppen, men Mats Glende Tubaas har hatt gode resultater over lengre tid og ble i fjor tatt inn på World Cup laget som ledes av Eddy Knudsen Storsæter. Gjertrud Bø, som i en årrekke har vært godt forankret i klubben og hengitt seg til denne sporten, har hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt.

Selv om pandemien har gitt oss noen utfordringer, har klubben klart å gjennomføre klubbmesterskap for medlemmene i 2020 og terrengsykkelskole for barn fra 6 år og opp til nye utøvere som ønsker å etablere seg eller prøve seg på sykkel.  Det er også et håp om at dette kan gjennomføres nå på vårparten i 2021.  Vi gjennomførte også en mini Soon Bikedays for medlemmene og har inneværende år klart å opprettholde et godt og aktivt treningsnivå gjennom hele vintersesongen, tross alle nasjonale og kommunale bestemmelser i forbindelse med korona pandemien. Nå er alle gruppene i gang med treninger ute, og fordelt i grupper etter gjeldende regler. Sykling blir det uansett!

Det arbeides med utvidelse av den allerede veletablerte løypen i Son. Dette er tungt arbeid.

Det arbeides med utvidelse av den allerede veletablerte løypen i Son. Dette er tungt arbeid.

Vi har åtte trenere i klubben hvorav en er profesjonell og betalt. Det er Ove Sollie fra NIH. Ove jobber tett med Øyvind Sønsteby, som følger opp all trening med gruppen 13-18 år. Øyvind har 4-5 treninger hver uke med utøverne og gjør en kjempeinnsats for denne gruppen.

 

Hovedbilde: Vi inviterte hele klubben til en hel dag sammen i Trondalen teknikkpark i Gressvik.