Dette er NCF Sykkelskolen

Sykkelskolen er et opplæringsprogram i regi av Norges Cykleforbund. Sykkelskolen reiser rundt og besøker skoler med sykkeldyktige instruktører og gjennomfører sykkelopplæringen i skolens og barnas nærmiljø. Prosjektet er organisert mobilt hvor vi reiser rundt til skoler med sykler, hjelmer og annet løype materiell som skal tilfredsstille en moderne sykkelopplæring.

Sykkelskolen er en videreføring av «Alle barn sykler» og «Sykkelkids» (NCF) som har vært et opplæringstilbud på Vestland siden 2015.  Over 13.000 elever fra 15 forskjellige kommuner i Vestland fylke har gjennomført sykkel opplæringen. Sykkelskolen gjennomfører sykkelopplæring over 3 dager x 2,5 time per gruppe. I tillegg pålegges skolene å gjennomføre 2-3 skoletimer med teoriundervisning fra læringsportalen Sykkeldyktig.no med avsluttende teoriprøve.

Prosjektet baserer seg på en sykkelskole av Norges Cykleforbund hvor målet er å skape lærerike og trygge sykkelopplevelser for barn. Tiltaket vil rette seg mot barn i alderen 8-12 år og gjennomføres i samarbeid med ulike barneskoler i Bergen, Kristiansand, Oslo og Trondheim. Vi ønsker gjennom tiltaket å skape et bredere sykkelengasjement som inspirerer unge til å sykle mer.

Sykkelen har en unik egenskap ved å kunne tilby et aktivitetstilbud på lavterskelnivå samtidig som den gir en positiv miljøgevinst ved transport. Dersom flere barn tidlig opplever glede og mestring på sykkelen vil det kunne dra med seg ringvirkninger som er positive både for folkehelsen og klima.

Sykkelskolen baserer seg på aktivitetsdager hvor barna blir gitt opplæring i grunnleggende sykkelferdigheter, øvelser for bedre beherskelse av sykkelen og korrekt manøvrering i trafikken. Instruktører vil hjelpe barna gjennom hinderløyper og utfordringer hvor de blant annet får forbedret balanseegenskaper, svingteknikk og kontroll. Det vil tilpasses individuelle nivå og legges stor vekt på at barna skal oppleve sykkelglede. Øvelsene gjennomføres på de uteområdene skolene har til disposisjon. Det vil også være aktuelt å øve på praktiske situasjoner ute i trafikken der barna kan lære hvordan man manøvrerer seg. Dette er svært hensiktsmessig for å skape trygghet og senke terskelen for bruk av sykkel som friluftsaktivitet. Barna kan på denne måten lære hvordan de trygt ferdes ute og også bli tryggere trafikanter for andre.

 

Sykkelskolen er allerede godt etablert i Bergen og Vestland, ved navn Sykkelkids, hvor oppstarten av sykkelopplæringen ble startet i forbindelse med Sykkel‐VM 2017. Siden den gang har flere tusen barn fått sykkelopplæring og tiltaket har vært en stor suksess. I 2021 vil det være en større satsing i flere storbyer i Norge med Oslo, Trondheim og Kristiansand som nyetablerte prosjekter med modell fra Bergen. NCF ønsker at flere skoler og barn skal kunne ta del i Sykkelskolens sykkelopplæring og har som mål å koble på flere aktører rundt om i landet i de kommende år. Vi mener at behovet for grundig og god sykkelopplæring er helt nødvendig for å sikre barns ferdsel på sykkel i trafikken, stimulere til økt fysisk aktivitet og for at de nasjonale sykkelstrategimål skal oppnås.

 

Opplæringsprogrammet:

 • Start mars til november.
 • Målgruppe er primært elever på 4. og 5. klassetrinn.
 • En opplæringsdag i uken, over en 3 ukers periode.
 • Sykkel kontroll på samtlige sykler.
 • Teori og praksis, 3 ganger á 2,5 time.
 • Utlån av sykler og hjelmer til de som ikke disponerer eget utstyr, inkludert til barn med funksjonsnedsettelse og kontaktlærer.
 • To instruktører fra Norges Cykleforbund.
 • Informasjonsmateriell til lærere og elever.
 • Premier til alle

 

Mål for opplæringen:

 • Trafikksikkerhet – Skape trygghet for barn på sykkel gjennom introduksjon til grunnleggende sykkelteknikk og trafikksikkerhet.
 • Inkludering – alle skal få være med uavhengig av forutsetninger.
 • Folkehelse – Barna skal bli mer fysisk aktiv og skaffe seg gode reisevaner gjennom å sykle til skolen.
 • Undervisning støtte – skal være en støtte til skolens sykkel undervisning, ikke erstatning.
 • Alle skal mestre å sykle.
 • Øke sykkel interessen.

 

Dagsplan for opplæringen:

Teori og praksis, 3 besøk á 2,5 time.

Dag 1:

 • Teoriundervisning i klasserom
 • Ferdighet og teknikktrening på skolens område
 • Kontroll og service av alle sykler og hjelm
 • Sykle i grupper på trafikkert vei og øve på trafikkregler

Dag 2:

 • Teoriundervisning i klasserom
 • Øve mer i grupper på ferdighetsbaner og sykle på trafikkert veg.
 • Øve til sykkelprøven

Dag 3:

 • Teoriundervisning i klasserom
 • Sykkelprøven (teori, ferdighet og trafikk)
 • Premier til alle

 

 

Se film fra opplæring HER