Skademeldingsskjema – Sykkelforsikring

Tlf. for spørsmål frem til saken har nådd Gjensidiges skadebehandlernettverk er tlf. 92865987. Da saken har nådd Gjensidige vil du bli kontaktet av en av deres skadesaksbehandlere.

Har du andre forsikringer som kan dekke skaden, må du søke erstatning der først. Skjemaet fylles ut sammen med bilder og evt. utlegg for reparasjon av skaden. Ved tyveri må kjøpskvittering legges ved. Saken meldes videre til Gjensidiges skadebehandlere av NCF asap. på grunnlag av informasjon rapportert inn i dette skjemaet.

NCF`s Sykkelforsikring

Hva er forsikret

Sykkel – Alle plutselige og uforutsette skader ( Forsikringssum – Kr 30 000, Egenandel –  Kr 2 000)

Spesielt for denne avtalen gjelder følgende i tillegg til gjeldende vilkår:

 • Tyveri, dekkes i forbindelse med ritt og trening. Tyveri fra hjemmeadressen er unntatt.
 • Ramme dekkes kun om den er fysisk delt, utover det dekkes reparasjon.
 • Sykkelens hjul dekkes med maks 10.000, -.
 • Avtalen gjelder kun lisensierte utøvere, og som har valgt sykkelforsikring via NCFs lisensordning.
 • Fastmontert tilleggsutstyr dekkes med maks 10% av gjeldende forsikringssum, og kun som følge av skade på sykkelen.
 • Tekstiler, sko og mobiltelefon er ikke omfattet av avtalen.
 • Ved tyveri av flere sykler gjelder forsikringens maksbeløp. Sykkel skal til enhver tid være låst eller under oppsyn. Når sykler er plassert på sykkelhenger, skal henger også være låst når den er parkert.
 • Skade som skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil eller mangler ved gjenstanden dekkes ikke.
 • Dekningsområde: Europa
 • Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder, se punkt 2 lisens.
 • Erstatningsberegning gjøres i henhold til enhver tid gjeldende vilkår.
 • Denne forsikringen fornyes ikke automatisk og gjelder fra betalingstidspunktet fram til utløpet av forsikringstiden.

 

Hva du må gjøre for å forebygge skader- Sikkerhetsforskrifter:

 • Nøkler skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tak i dem.
 • Sykkel og sykkelhenger skal være låst når de parkeres.
 • Sykkelen skal holdes øye med om den ikke er låst/innlåst for uvedkommende.
 • Ellers kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis (forsikringsavtaleloven § 4-8)

 

Hvordan melde skade

Skade meldes elektronisk på: www.sykling.no/sites/default/files/Dokumenter/Skademeldingsskjema%20NCF.docx og på link til skademelding på www.sykling.no
Denne forsikringsbekreftelsen er utstedt som bekreftelse på at NCF har inngått en forsikringsavtale på vegne av sine medlemmer, som har valgt å kjøpe dette i tillegg til Lisens, med Gjensidige
Forsikring ASA. Forsikringsbekreftelsen er kun til informasjon.

Forsikringsavtalen består av forsikringsdokumentet og reguleres av forsikringsavtaleloven (FAL) og øvrig lovverk.
For fullstendige vilkår kontakt NCF på thomas.dahlsrud@sykling.no.