Les NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien HER

Info om korona

Oppdatert 19.04.2021

NCF ønsker å skape forutsigbarhet i det som er en krevende situasjon for klubber, arrangører og ryttere. Samtidig er det umulig å sette opp en komplett tidslinje på det nåværende tidspunkt.

Under finner du NCF sine koronavettregler for arrangement og aktivitet under koronapandemien.

Det er de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale bestemmelser som definerer hvilket aktivitetsnivå en utøver, klubb eller arrangør kan ha. En rekke kommuner har for tiden forsterkede smittevernstiltak som er strengere enn de nasjonale bestemmelsene.

 

Begrepsavklaring fra NCF:
Toppidrettsutøvere: Ryttere med aktiv lisens i klasse K/M elite eller K/M junior.

 

Følgende nasjonale regler er gjeldende fra og med 16. april 2021 (trinn 1):

Regjeringen bekreftet på sin pressekonferanse 13. april at trinn 1 av gjenåpningsplanen iverksettes 16. april 2021. Under ser du hvordan NCF planlegger sin aktivitet på hvert trinn.

Regjeringen sin plan for gjenåpning av samfunnet og idretts-Norge

NCF har sett nærmere på regjeringens plan for gjenåpning av landet. Oversikten under viser vår foreløpige plan for aktivitet innenfor hvert trinn. Regjeringens plan for gjenåpning trinn 2 til 4 inneholder foreløpig ingen datoer. Det er derfor umulig for NCF å definere datoer også. Vi understreker at oversikten under er NCF sin tolking av regjeringens plan tilpasset vår aktivitet.

Regjeringen uttaler:

Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai. For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man kan gå videre til neste. Det er smittesituasjonen som bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.

Trinn 1 (fra og med fredag 16. april 2021):
Arrangement / konkurranser:

 • Det kan ikke avholdes arrangement på nasjonalt nivå.
 • Antall personer på arrangement: 200 (Funksjonærer, kommissærer og media regnes ikke med i det totale antallet).
 • Arrangementer for barn og unge under 17 år kan gjennomføres innenfor regionene.
 • Arrangement for ryttere med lisens i K/M elite og K/M Junior kan gjennomføres innenfor regionene.
 • Arrangement for øvrige klasser/aldersgrupper kan ikke avholdes.
 • Følgende er også viktig i forbindelse med arrangement:
  • Arrangøren er ansvarlig for at rittet oppfyller kravene i Covid-19-forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

 

Trening/aktivitet:

 • Utendørs trening kan avholdes for alle aldersgrupper så lenge man kan holde minimum 1 meter avstand.

 

Merk følgende: En rekke kommuner har for tiden forsterkede smittevernstiltak som er strengere enn de nasjonale bestemmelsene. En utøver kan f.eks ikke reise til nabokommunen for å trene sammen med andre dersom det er lagt ned forbud mot dette i hjemkommunen. En klubb fra en kommune med forbud mot lokal aktivitet kan derfor heller ikke organisere trening i en annen kommune eller reise på treningssamling til en annen kommune hvor det er åpnet for aktivitet.

Husk å ta med munnbind på trening dersom du skal besøke butikker eller serveringssteder under veis dersom du kommer fra et sted med høyt smittetrykk eller skal besøke et sted med høyt smittetrykk.

 

Trinn 2:
Arrangement:
Antall personer på arrangement er foreløpig ikke definert innenfor dette trinnet.

 • Nasjonale konkurranser på nivå norgescup (K/M junior og elite) og høyere kan gjennomføres.
 • Øvrige konkurranser for K/M junior og elite, samt konkurranser for barn og unge under 17 år kan fortsatt bare holdes innenfor regionen
 • Breddearrangement kan fortsatt ikke avholdes, men det kan komme lettelser på dette området

Trening/aktivitet:

 • Utendørs trening kan avholdes for alle aldersgrupper så lenge man kan holde minimum 1 meter avstand.

 

Trinn 3:
Arrangement:
Antall personer på arrangement er foreløpig ikke definert innenfor dette trinnet.

 • Nasjonale konkurranser kan gjennomføres for barn og unge under 17 år
 • Nasjonale konkurranser kan gjennomføres på lavere kategorier enn NC for K/M elite og K/M junior
 • Breddearrangement kan avholdes (men fortsatt med noen forbehold)

 

Trening/aktivitet:

 • Utendørs trening kan avholdes for alle aldersgrupper så lenge man kan holde minimum 1 meter avstand.

 

Trinn 4:
Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene.  Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men regjeringen vil vurdere dette antallet fortløpende.