Trener 1 Praksis Landevei og Terreng Bærum (Aktivitetslederkurs)