Lisensoversikt

Kun for aldersklasser i tur- og trimritt
675,-

-Gyldig i alle tur- og trimritt
-Dekning av tannskader*
-Dekker skade på 3. part*
-Forsikring på trening i hele verden*
-Tilgang til eksklusive tilbud til NCFs partnere

Senior, U23 og master
920,-

For 70 år og eldre er prisen kr. 300,-
-Gyldig på ALLE ritt i inn- og utland
-Dekning av tannskader*
-Dekker skade på 3. part*
-Forsikring på trening i hele verden*
-Utvidet forsikringsdekning
-Tilgang på eksklusive tilbud fra NCFs partnere

3 - 12 år
0,-

Forsikring gjennom Norges idrettsforbund
-Idrettens skadetelefon
-Medisinsk behandling*
-Dekker tannskader*
-Dekker reiseutgifter*
*Se egne vilkår

13-16 år
200,-

-Gyldig på ALLE ritt i inn- og utland
-Dekning av tannskader*
-Dekker skade på 3.part*
-Forsikring på trening i hele verden*
-Tilgang på eksklusive tilbud fra NCFs partnere

Tandem, håndsykkel, trehjulssykkel, vanlig sykkel
190,-

-Gyldig på ALLE ritt i inn- og utland
-Dekning av tannskader*
-Dekker skade på 3.part*
-Forsikring på trening i hele verden*
-Tilgang på eksklusive tilbud fra NCFs partnere

17 - 18 år
400,-

-Gyldig i ALLE ritt i inn- og utland
-Dekning av tannskader*
-Dekker skade på 3. part*
-Forsikring på trening i hele verden*
-Tilgang til eksklusive tilbud til NCFs partnere

Gjelder ryttere tilknyttet UCI lag elite/U23
2000,-

-Gyldig på ALLE ritt i inn- og utland
-Dekning av tannskader*
-Dekker skade på 3.part*
-Forsikring på trening i hele verden*
-Tilgang på eksklusive tilbud fra NCFs partnere

Kvalifiserer ikke til å kjøre følgebil
400,-

-Krever ikke kurs.
-Lisens for mekaniker, massør, lege og medisinsk assistent.
-Les mer om denne lisensen her.

Lisensen for å kjøre servicebil for klubber og lag
400,-

Du må først gjennomføre kurs.
-Informasjon her
Klikk “kjøp lisens” for å gå videre til kurset.

Lisensen for alle som kjører på oppdrag for arrangører
0,-

-Gjelder ikke for servicebil
-Gjelder både bil og MC. Du må først gjennomføre kurs.
-Informasjon her
Klikk “kjøp lisens” for å gå videre til kurset.