To nye medlemmer i regionstyret | NCF

To nye medlemmer i regionstyret

Pål Kenneth Hangaard fra Råde BMX og Tord Bern Hansen fra Sportsklubben Rye kom inn i styret i Region Øst under årstinget i Sarpsborg lørdag.

Styret i Region Øst består av Heidi Sannes, Samir Tawfiq, Marie Ommundsen, Jørn Michalsen. Pål Kenneth Hangaard, Lena Øverbye, Egil Holstad og Tord Bern Hansen (ikke til stede).

Styret blir dermed utvidet, slik at det nå besår av ni personer – vararepresentanten inkludert.

Støtte til terrengsatsing
Årstinget vedtok å bevilge 100.000 kroner til en terrengsykkelsatsing i regionen, og like mye for å videreføre satsingen på Region Øst landeveiscup. På BMX-siden videresføres satsingen på å utvikle unge talenter. 40.000 kroner er avsatt i budsjettet til det formålet. Råde BMX får også 15.000 kroner i støtte for å arrangere Nordisk mesterskap i BMX.

Årstinget vedtok med 17 mot 5 stemmer å endre loven, slik at fremtidige ting i tillegg til å vedta kontingenter også kan vedta avgifter som regionen har anledning til å innkreve.

Klubbene bestemmer
- Vedtaket er viktig for å sikre at regionen i fremtiden skal ha mulighet til å øke sine inntekter for dermed å videreutvikle sykkelsporten i Oslo, Akershus og Østfold. Regionen vil nå i samarbeid med Norges Cykleforbund vurdere i hvilken form slike avgifter eventuelt skal innføres, sier Jørn Michalsen, leder i Region Øst.

Han presiserer at det er klubbene selv som i siste instans bestemmer dette, gjennom vedtak på årsting.

Samarbeid for videre utvikling
- Målet er at regionens midler skal brukes til å styrke klubbenes muligheter til å aktivisere flest mulig i sykkelsporten, til å utvikle talenter og til å arrangere gode ritt. Vi tror at et samarbeid blant klubbene i regionen kan bidra til dette, sier Michalsen.

Etter årstinget ser styret i Region Øst slik ut:
Jørn Michalsen, IF Frøy                                   Leder
Asgeir Mamen Asker SK                                  Nestleder
Pål Kenneth Hangaard, Råde BMX                 Kasserer
Heidi Sannes, Bærum og omegn CK              Styremedlem
Marie Ommundsen, IF Frøy                            Styremedlem
Samir Tawfiq,  Smaalenenes SK                    Styremedlem
Egil Holstad, Drøbak IF Sykkel                       Styremedlem
Tord Bern Hansen, SpK Rye                          Styremedlem
Lena Øverbye, Romeriksåsen SK                  Varamedlem
 

Protokollen fra årstinget vil bli publisert så raskt den er godkjent.

  • Region Øst

Nyheter Region Øst

Målet vårt er å være med på å tette gapet mellom klubb og landslag ved å bidra til:  Nivåheving for regionens...
Kurset er gratis for alle som er medlemmer i klubber i regionen. Stasjonære vakter er en del av det nye forskriftene...
Egil kom inn i styret i Region Øst i 2014, rett etter at regionen ble etablert. Jeg ble kjent som med han som en...
Menyen av ritt består både av tempo, fellesstart, gateritt og bakkeritt. For alle rittene vil sikkerhet bli satt i...
Region Øst arrangerte i samarbeid med NCFs sentralt og flere av klubbene i regionen en historisk tandemcup i 2017....
Ti jenter/damer i alderen 13-50 år fra NCF Region Øst var på samling på Geilo i helgen for å trene sammen med Nina...
Adressen til hotellet er  Hvamstubben 11, 2013 Skjetten. Det ligger rett etter avkjøringen fra E6 til RV 22 –...
Saksliste til årstinget a) Godkjenne de fremmøtte representantene. b) Godkjenne innkalling, sakliste og...
Årstinget holdes på Olavsgaard hotell i Skedsmo. Vi ber klubbene merke seg følgende viktige datoer: 13. JANUAR...
Mandag 4. desember klokken 18.00  avholder Region Øst  terminlistemøte for 2017. Samtidig blir det...