Terrenglandslaget 2017 sesongen

Presentasjon av ryttere

Det har gjennom en lang tid nå hvert jobbet med kommende sesong. I denne prosessen er seleksjonen av ryttere en sentral del av jobben. Det er mange strategiske valg som skal gjøres og det er mange hensyn å ta. Det viktigste er uansett å plukke ut de rytterne som har vist potensial og som har forutsetninger for å komme langt. Når det er sagt er det klart at det er flere som har potensial, men som per nå er vurdert og ikke nådd opp i denne omgang. Rytterne som nå er på landslaget er følgende:

Gunn Rita Dahle Flesjå, Sola CK/ region sør
Petter Fagerhaug, Lillehammer CK/ Region Innlandet
Eskil Evensen Lie, Kloppa Off Road Klubb/ Region øst
Eirik Pettersen, Lillehammer CK/ Region Innlandet
Erik Hægstad, Lillehammer CK/ Region Innlandet
Martin Siggerud, Soon CK/Region Øst
Tobias Johannessen, Soon CK/Region Øst
Thea Siggerud, Soon CK/Region Øst

I følge NCF’s strategi er det de olympiske grenene som har høyest prioritet. Det betyr at rytterne som er tatt ut på landslaget 2017 har prestert og vist potensiale på rundbane. Sprinten er i ferd med å forsvinne ut og det er uklart hva som skjer videre med den disiplinen. Maraton disiplinen blir kun kjørt i mesterskap om vi har ryttere som oppfyller uttakskriteriene.

Rytterne er tatt ut på bakgrunn av flere forhold.  Grunnlaget for uttaket baseres på uttakskriteriene. I grove trekk innbefatter det resultater utøverne har prestert, fysiske forutsetninger/kapasitetsprofil, tekniske ferdigheter og holdninger til det de driver med. Det er med andre ord en bred vurdering som ligger til grunn. Det er viktig å understreke, at ryttere som presterer i sesong vil kunne kvalifisere seg inn til oppgaver/ritt, som det har blitt gjort tidligere. Troppen som er tatt ut inngår i et opplegg som innebærer oppfølging gjennom tester, samlinger, personlig oppfølging og ritt. Programmet for dette er klart, men vil bli offentligjort senere.

Støtteapparat:

Som tidligere år viderefører vi landslagsvirksomheten med base i Tyskland. Der har vi lagret alt utstyr, samt at vår faste mekaniker og fysioterapeut er bosatt der. For kommende sesong vil det antakelig blir noen endringer med tanke på fysioterapeut, da vår tyske venn blir far og ikke kan reise like mye som tidligere.  Basen i Tyskland gjør det logistiske rundt landslaget langt rimeligere og mer effektivt.

Videre kommer Lars Stensløkken til å ha ansvar for oppfølging av trening av landslagsrytterne som ikke har noen trener gjennom klubb. Han vil sammen med Landslagssjef være samtalepartnere/samarbeidspartnere med lokale trenere. Vi har gjennom de siste 4 år også hatt med vår tekniske trener Sondre Norland. Han har ikke anledning til å være med like mye i de kommende 4 årene, men vil være med på noen utvalgte viktige ritt.

Tokyo prosjekt

Vi er nå inne i en ny 4 års syklus og Tokyo OL er et mål for de kommende 4 år. Vi har søkt OLT om prosjekt midler for å få løftet dette arbeidet. Opplegget vil også involvere HIL/OLT innlandet. De vil, om prosjektet får støtte fra OLT, gjøre et arbeid med å kartlegge arbeidskravene for de beste utøverne i Frankrike, samt bistå i individualiseringen av den enkelte rytter i prosjektet.  

  • Terreng

Nyheter Terreng

I helgen ble det arrangert Aktivitetslederkurs for jenter i Oslo, som er et praktisk kurs i det å være trener for yngre...
REFERAT MØTE GRENUTVALG TERRENG 22.03.17
Norges Cykleforbund har laget en egen maksimalsats for startkontingenter i UCI ritt. Satsen gjelder for UCI ritt i...
Trener 2 kurs Landevei og terreng er nå åpent for påmelding. Frist for påmelding er 10. mars. Påmelding: https://...
Før lisenssesongen 2017 er det gjort en mindre endring i forhold til lisensklassene. Dette er i hovedsak en...
  Tryg Forsikring er ny hovedsponsor for NCF og samarbeidspartner på forsikring. Sammen har vi skreddersydd en...
Karrieren til Gunn-Rita Dahle Flesjå er uten sidestykke. I over 20 år har hun tilhørt verdenseliten i terrengsykling,...
Utstyrsregulering av terrengsykler i aldersbestemte klasser Bakgrunn En måling under NM/UM i juni 2016 i...
I utgangspunktet er samlingen for jenter fra 13 år i Region Øst i regi av Asker CK, men det er lov for andre ivrige...
Forbundet har ved tidligere anledning sett på retningslinjer for utstyrs behov i yngre klasser og eventuelle...