Spørreundersøkelse om jenter på hjul | NCF

Spørreundersøkelse om jenter på hjul

- Mange gode innspill

JENTER PÅ HJUL - 20000 jenter i 2020

Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å få flere jenter til å sykle. NCF har startet opp med et prosjekt som kalles "Jenter på hjul" og har som mål å doble antall jenter i norsk sykkelsport frem til 2020 fra 10000 - 20000. Prosjektgruppa består av engasjerte folk fra hele landet, samt representanter fra administrasjonen i NCF.  

For å skape en bedre forståelse av hvorfor det er få jenter i sykkelsporten og hva som skal til for å rekruttere flere jenter/kvinner ble det laget en questbackundersøkelse i september/oktober 2016.  Alle klubber og interesserte, både kvinner og menn, var invitert til å delta. Undersøkelsen ble sendt til klubber og publisert på sykling.no og facebook. Undersøkelsen resulterte i 375 svar og består av mange gode ideer som vi tar med oss i videre arbeid. Stor takk til alle som tokk seg tid til å svare på undersøkelsen!

Undersøkelsen resulterte i 375 svar, herav:

70% kvinner, 30% menn
86% medlemmer i klubb, 14% ikke medlem i klubb
45,7% har egne jentegrupper, 47% har ikke, 6,9% vet ikke
79,8% tror egne jentegrupper gir økt rekruttering, 8,3% tror det ikke, 11,8% vet ikke

Kort sammenstilling av resultatene

Hvorfor kun 20% jenter pr. i dag?

 • Mangel på bra treningstilbud/miljø i klubben
 • Mannsdominert idrett
 • Ansett som "tøff" sport / ekstremsport.
 • Dårlig markedsføring, mediedekning og profiler
 • Jentene blir mindre prioritert.
 • Utstyrs- og konkurranse press/fokus
 • Andre idretter har bedre opplegg
 • Jenter/kvinner prioriterer familieliv og karriere

 

Hva skal til for å rekruttere flere?

 • Mer fokus på jenter i media og informasjon
 • Bedre/større jentemiljø
 • Kulturendring, like forutsetninger
 • Større satsning på jenter.
 • Flere kvinnelige ledere/ trenere/ kommissærer
 • Mer utvalg av kvinnelig/feminint sykkelutstyr
 • Holde kostnader nede de første årene
 • Info og retningslinjer til arrangører

 

Vi fikk inn veldig mange gode forslag på tiltak, her er noen av dem:

 • Jentementorer og kvinneambassadører som tar seg av nye.
 • Opprette egne jentegrupper basert på hvilket nivå den enkelte er på, men i tillegg legge til rette for jenter som ønsker å trene med gutter.
 • Organisere treninger på tvers av klubber
 • Jentesamlinger, i klubb, regionalt og nasjonalt.
 • Skoleprosjekt.
 • Arrangere sykkelturer og treninger med fokus på å ha det gøy på sykkelen
 • Egne klasser, puljer og ritt for jenter.
 • Flere jentelag.
 • Bygge profiler i alle grener og gjøre disse synlige på nett.
 • Skape engasjement på sosiale medier. Konkurranser er gunstig for å spre informasjon.
 • Påvirke sportskjeder til å ta inn mere treningsklær for jenter.
 • Egne trenerkurs og mekkekurs for damer.
 • Komme med forslag til opplegg/tiltak for klubbene.
 • Ta tak i miljøer som har lykkes. Hva har de gjort?
 • Rekruttere flere kvinnelige funksjonærer og kommissærer som forstår hva jentesykling er.
 • Sikre like vilkår og rammer. Legge retningslinjer for arrangører på hvordan kvinneklassene skal legges opp, spesielt i aktivritt og premiering.
 • Få midler til å få på plass trenere eller ansvarlige for egne jentetreninger i klubbene/regionene.
 • Lage profesjonelt rekrutteringsmateriell (som klubbene kan bruke) som kan deles ut på f.eks skoler.
 • Det må informeres fra forbundet om at de faktisk ønsker å støtte opp om jentesykling på lik linje med gutta.
 • Øke satsingen på landslagene.
 • Egne samlinger for de beste jentene med fokus på trening, teknikk ++.

 

På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen setter prosjektet nå i gang disse tiltakene i 2017: http://sykling.no/article/jenteprosjektet

Nyheter

Så langt er det avholdt 16 kurs for løypevakter, der 566 personer har deltatt i klasseromskurs rundt om i landet. Neste...
Norges Cykleforbund skal i slutten av 2017 kartlegge tilbudet som finnes i klubber for parasyklister. Hvis du ønsker å...
GU CX har i samarbeid med sportslig avdeling satt sammen følgende «guide» for å synliggjøre mulighetsrommet og...
Vaktkurs Med bakgrunn i de nye forskriftsendringene for sykkelritt på veg, blir det utviklet kurs for å utdanne...
Sekundstrid da Team Sunweb tok gullet Team Sunweb var glade og overraskende vinnere av kvinnenes lagtempokonkurranse...
Da er ungdomsprosjektet vårt endelig kommet i gang og denne helgen hadde vi 1.samling. Det var mange spente ungdommer...
Løypevaktkurset er nå klart og vil i første omgang gjennomføres som klasseromskurs. Alle klubber tilknyttet Norges...
(13. august 2017) Dylan Teuns (BMC Racing Team) ble verdig vinner av den siste etappen og sammenlagtseieren da han...
Vi reiste til EM i Italia med god selvtillit og håp om flere topp plasseringer. Vi endte opp med en uhyre sprek 3....
Petter Fagerhaug leverte et sterkt ritt og ble nr. 6 i dagens WC i Lenzerheide. Erik Hægstad lå lenge sammen med Petter...