Spørreundersøkelse om jenter på hjul | NCF

Spørreundersøkelse om jenter på hjul

- Mange gode innspill

JENTER PÅ HJUL - 20000 jenter i 2020

Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å få flere jenter til å sykle. NCF har startet opp med et prosjekt som kalles "Jenter på hjul" og har som mål å doble antall jenter i norsk sykkelsport frem til 2020 fra 10000 - 20000. Prosjektgruppa består av engasjerte folk fra hele landet, samt representanter fra administrasjonen i NCF.  

For å skape en bedre forståelse av hvorfor det er få jenter i sykkelsporten og hva som skal til for å rekruttere flere jenter/kvinner ble det laget en questbackundersøkelse i september/oktober 2016.  Alle klubber og interesserte, både kvinner og menn, var invitert til å delta. Undersøkelsen ble sendt til klubber og publisert på sykling.no og facebook. Undersøkelsen resulterte i 375 svar og består av mange gode ideer som vi tar med oss i videre arbeid. Stor takk til alle som tokk seg tid til å svare på undersøkelsen!

Undersøkelsen resulterte i 375 svar, herav:

70% kvinner, 30% menn
86% medlemmer i klubb, 14% ikke medlem i klubb
45,7% har egne jentegrupper, 47% har ikke, 6,9% vet ikke
79,8% tror egne jentegrupper gir økt rekruttering, 8,3% tror det ikke, 11,8% vet ikke

Kort sammenstilling av resultatene

Hvorfor kun 20% jenter pr. i dag?

 • Mangel på bra treningstilbud/miljø i klubben
 • Mannsdominert idrett
 • Ansett som "tøff" sport / ekstremsport.
 • Dårlig markedsføring, mediedekning og profiler
 • Jentene blir mindre prioritert.
 • Utstyrs- og konkurranse press/fokus
 • Andre idretter har bedre opplegg
 • Jenter/kvinner prioriterer familieliv og karriere

 

Hva skal til for å rekruttere flere?

 • Mer fokus på jenter i media og informasjon
 • Bedre/større jentemiljø
 • Kulturendring, like forutsetninger
 • Større satsning på jenter.
 • Flere kvinnelige ledere/ trenere/ kommissærer
 • Mer utvalg av kvinnelig/feminint sykkelutstyr
 • Holde kostnader nede de første årene
 • Info og retningslinjer til arrangører

 

Vi fikk inn veldig mange gode forslag på tiltak, her er noen av dem:

 • Jentementorer og kvinneambassadører som tar seg av nye.
 • Opprette egne jentegrupper basert på hvilket nivå den enkelte er på, men i tillegg legge til rette for jenter som ønsker å trene med gutter.
 • Organisere treninger på tvers av klubber
 • Jentesamlinger, i klubb, regionalt og nasjonalt.
 • Skoleprosjekt.
 • Arrangere sykkelturer og treninger med fokus på å ha det gøy på sykkelen
 • Egne klasser, puljer og ritt for jenter.
 • Flere jentelag.
 • Bygge profiler i alle grener og gjøre disse synlige på nett.
 • Skape engasjement på sosiale medier. Konkurranser er gunstig for å spre informasjon.
 • Påvirke sportskjeder til å ta inn mere treningsklær for jenter.
 • Egne trenerkurs og mekkekurs for damer.
 • Komme med forslag til opplegg/tiltak for klubbene.
 • Ta tak i miljøer som har lykkes. Hva har de gjort?
 • Rekruttere flere kvinnelige funksjonærer og kommissærer som forstår hva jentesykling er.
 • Sikre like vilkår og rammer. Legge retningslinjer for arrangører på hvordan kvinneklassene skal legges opp, spesielt i aktivritt og premiering.
 • Få midler til å få på plass trenere eller ansvarlige for egne jentetreninger i klubbene/regionene.
 • Lage profesjonelt rekrutteringsmateriell (som klubbene kan bruke) som kan deles ut på f.eks skoler.
 • Det må informeres fra forbundet om at de faktisk ønsker å støtte opp om jentesykling på lik linje med gutta.
 • Øke satsingen på landslagene.
 • Egne samlinger for de beste jentene med fokus på trening, teknikk ++.

 

På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen setter prosjektet nå i gang disse tiltakene i 2017: http://sykling.no/article/jenteprosjektet

Nyheter

Årets EM maraton gikk i år i Italienske Spilimbergo 1 times kjøring nord for Venezia. Et fantastisk område for...
Bilde: Prosjektleder for kursutvikling Vidar Bringeland Sørensen og prosjektkoordinator Kirsti Ruud har gjort en...
Illustrasjonsbilde: Det norske U23 landslaget for kvinner før EM fellesstarten i fjorårets Danmark. Norges...
Opplæring av private vakter under sykkelritt blir mindre kostnadskrevende og enklere å gjennomføre med nettkurs....
(f.v.) President i A.S.O, Jean-Etienne Amaury; rittambassadør Thor Hushovd, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og...
Så langt er det avholdt 16 kurs for løypevakter, der 566 personer har deltatt i klasseromskurs rundt om i landet. Neste...
Norges Cykleforbund skal i slutten av 2017 kartlegge tilbudet som finnes i klubber for parasyklister. Hvis du ønsker å...
GU CX har i samarbeid med sportslig avdeling satt sammen følgende «guide» for å synliggjøre mulighetsrommet og...
Vaktkurs Med bakgrunn i de nye forskriftsendringene for sykkelritt på veg, blir det utviklet kurs for å utdanne...
Sekundstrid da Team Sunweb tok gullet Team Sunweb var glade og overraskende vinnere av kvinnenes lagtempokonkurranse...