Spørreundersøkelse om jenter på hjul

- Mange gode innspill

JENTER PÅ HJUL - 20000 jenter i 2020

Norges Cykleforbund (NCF) ønsker å få flere jenter til å sykle. NCF har startet opp med et prosjekt som kalles "Jenter på hjul" og har som mål å doble antall jenter i norsk sykkelsport frem til 2020 fra 10000 - 20000. Prosjektgruppa består av engasjerte folk fra hele landet, samt representanter fra administrasjonen i NCF.  

For å skape en bedre forståelse av hvorfor det er få jenter i sykkelsporten og hva som skal til for å rekruttere flere jenter/kvinner ble det laget en questbackundersøkelse i september/oktober 2016.  Alle klubber og interesserte, både kvinner og menn, var invitert til å delta. Undersøkelsen ble sendt til klubber og publisert på sykling.no og facebook. Undersøkelsen resulterte i 375 svar og består av mange gode ideer som vi tar med oss i videre arbeid. Stor takk til alle som tokk seg tid til å svare på undersøkelsen!

Undersøkelsen resulterte i 375 svar, herav:

70% kvinner, 30% menn
86% medlemmer i klubb, 14% ikke medlem i klubb
45,7% har egne jentegrupper, 47% har ikke, 6,9% vet ikke
79,8% tror egne jentegrupper gir økt rekruttering, 8,3% tror det ikke, 11,8% vet ikke

Kort sammenstilling av resultatene

Hvorfor kun 20% jenter pr. i dag?

 • Mangel på bra treningstilbud/miljø i klubben
 • Mannsdominert idrett
 • Ansett som "tøff" sport / ekstremsport.
 • Dårlig markedsføring, mediedekning og profiler
 • Jentene blir mindre prioritert.
 • Utstyrs- og konkurranse press/fokus
 • Andre idretter har bedre opplegg
 • Jenter/kvinner prioriterer familieliv og karriere

 

Hva skal til for å rekruttere flere?

 • Mer fokus på jenter i media og informasjon
 • Bedre/større jentemiljø
 • Kulturendring, like forutsetninger
 • Større satsning på jenter.
 • Flere kvinnelige ledere/ trenere/ kommissærer
 • Mer utvalg av kvinnelig/feminint sykkelutstyr
 • Holde kostnader nede de første årene
 • Info og retningslinjer til arrangører

 

Vi fikk inn veldig mange gode forslag på tiltak, her er noen av dem:

 • Jentementorer og kvinneambassadører som tar seg av nye.
 • Opprette egne jentegrupper basert på hvilket nivå den enkelte er på, men i tillegg legge til rette for jenter som ønsker å trene med gutter.
 • Organisere treninger på tvers av klubber
 • Jentesamlinger, i klubb, regionalt og nasjonalt.
 • Skoleprosjekt.
 • Arrangere sykkelturer og treninger med fokus på å ha det gøy på sykkelen
 • Egne klasser, puljer og ritt for jenter.
 • Flere jentelag.
 • Bygge profiler i alle grener og gjøre disse synlige på nett.
 • Skape engasjement på sosiale medier. Konkurranser er gunstig for å spre informasjon.
 • Påvirke sportskjeder til å ta inn mere treningsklær for jenter.
 • Egne trenerkurs og mekkekurs for damer.
 • Komme med forslag til opplegg/tiltak for klubbene.
 • Ta tak i miljøer som har lykkes. Hva har de gjort?
 • Rekruttere flere kvinnelige funksjonærer og kommissærer som forstår hva jentesykling er.
 • Sikre like vilkår og rammer. Legge retningslinjer for arrangører på hvordan kvinneklassene skal legges opp, spesielt i aktivritt og premiering.
 • Få midler til å få på plass trenere eller ansvarlige for egne jentetreninger i klubbene/regionene.
 • Lage profesjonelt rekrutteringsmateriell (som klubbene kan bruke) som kan deles ut på f.eks skoler.
 • Det må informeres fra forbundet om at de faktisk ønsker å støtte opp om jentesykling på lik linje med gutta.
 • Øke satsingen på landslagene.
 • Egne samlinger for de beste jentene med fokus på trening, teknikk ++.

 

På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen setter prosjektet nå i gang disse tiltakene i 2017: http://sykling.no/article/jenteprosjektet

Nyheter

I helgen ble det arrangert Aktivitetslederkurs for jenter i Oslo, som er et praktisk kurs i det å være trener for yngre...
Foto: Frank Karlsen Jakten er i gang! Sykkel-VM vil ha flere hverdagsyklister og vil at de skal ha det morsomt...
Anita Stenberg endte på en fremragende 10 plass i Points Race på VM's siste dag. Det var et meget tøft felt som...
Anita Stenberg endte tilslutt på en fremragende 15 plass i Omnium - "banesyklingens mangekamp" - der det konkurreres i...
  Anita Stenberg kjørte inn til en meget god 16 plass i disiplinen Scratch Race i sin VM-debut på...
Anita Stenberg har igjen klatret på den internasjonale UCI rankingen - Track Women Elite. Anita har størst...
Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og...
Ungdomsutvalget, fra v. leder Natalie Irené Midtsveen (Region TeVeBu), Thale Bjerk (Region Øst), Erik Justus Grünert (...
Norges Cykleforbund har laget en egen maksimalsats for startkontingenter i UCI ritt. Satsen gjelder for UCI ritt i...
Gunn Rita Dahle Flesjå er i gang med årets sesong og avslutter det 4 dagers etapperittet på Kypros med seier som...