Resultat av spørreundersøkelse | NCF

Resultat av spørreundersøkelse

Hvilke forventninger har klubber til Region TeVeBu?

Formålet med denne spørreundersøkelsen var at styret i TeVeBu ønsket å involvere klubbene samt å få vite noe om hvilke forventninger klubbene har til region TeVeBus arbeidsområde.

Undersøkelsen ble sendt alle klubbene i begynnelsen av januar til e-postadressen klubben er oppført med i NCF's register. Den hadde 19 spørsmål innen forskjellige emner som; rekruttering, kompetanse, arrangement og sportslig utvikling samt mulighet for å kommentere fritt.

Gjennomgangen av resultatene på regionstinget lørdag 13.februar ga mange innspill og tanker om hva som er regionens oppgave fremover, og hvordan det nye styret skal starte dette arbeidet.

Spørreundersøkelsen var anonym.

RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSEN

Vi ønsker å takke alle som har svart sammen med deltagerne på regionstinget og dermed bidratt til å gi verdifulle innspill til veien videre!

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Vestfold idrettskrets inviterer til LEDERKURS FOR UNGDOM For ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne...
Region TeVeBu inviterer til samling for ungdom i alle grener i vår region helgen 17.-19.november i Skien fritidspark....
Gateritt 1.mai, første start kl. 12:00 Start/ mål: Pindsleveien/Gneisveien, Sandefjord Løypelengde: 1,1-1,2 km. (...
Sandefjord SK og Tønsberg CK er arrangør på henholdsvis fellesstart 23.mai og tempo 30.mai.   Se mer...
Årsmøtedokument for sesongen 2017 - beretninger og regnskap Protokoll fra årsmøte 4.mars 2017
TeVeBu har tradisjon for å gjøre det godt i rittet "Morgendagens Helter" i forbindelse med Arctic race, og regionen har...
Program fredag 2.september kl 17:30 -2100 -Gjennomgang av programvare -Modellering av et ritt -Flerdagersritt -tar...
Grenland SK og Tønsberg CK er arrangør på henholdsvis fellesstart og tempo. Grenland SK inviterer til...
Vi har for 2016 sesongen fått med noen klubber til å starte opp en regions CUP åpen for alle som ønsker å sykle. ...
Formålet med denne spørreundersøkelsen var at styret i TeVeBu ønsket å involvere klubbene samt å få vite noe om hvilke...