Regionsting - Protokoll & Innkalling | NCF

Regionsting - Protokoll & Innkalling

Innkalling til regionsting 2018, 13. mars kl. 19:00 - 21:00.
Nytt tidspunkt Regionting:  kl 2000 - 21:30, mandag 26. mars.   møtested Skype.

Husk frist for innmelding av saker og innmelding av delegater 2 uker før tinget. Møtet blir avholdt på Skype. Mer info kommer. Vel møtt :-)
PS: husk § 14 - representasjon på særkretsting.

Link for å koble seg på Skype-møtet

Last ned sakslistedokumenter:
a) Godkjenne de fremmøtte representantene.
b) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
c) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
d) Behandle årsberetning.
e) Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
f) Behandle forslag og saker, herunder lov for Region Øst.
g) Fastsette kontingent.
h) Behandle budsjett for regionen.
i) Valg.
Saker/forslag som ønskes behandlet på tinget må være styret i hende senest 28.02.2018. Forslag sendes: NCF Region Nord, regionnord@sykling.no
Påmelding av delegater til tinget sendes: NCF Region Nord, regionnord@sykling.no innen 28.02.2018.

Protokoll regionsting 2016

Referat fra styremøter i Region Nord


Lov for NCF Region NORD

§ 14 Representasjon på særkretstinget

1. På særkretstinget møter med stemmerett:
a) Særkretsens styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
For medlemstall tom 25 medlemmer - 1 representant
For medlemstall 26 tom 50 medlemmer 2 representanter
For medlemstall over 50 medlemmer 3 representanter som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.
2. Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

3. Videre møter uten stemmerett:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisor.

  • Region Nord

Nyheter Region Nord

Her kommer info om Regionsmesterskap landevei 2018 i Tromsø 2-3.juni  http://www.tcyk.no/
Statoil Fakta om Morgendagens Helter: Statoil har støttet talentutvikling i Norge helt siden 1990, i håpet om å kunne...
Innkalling til regionsting 2018, 13. mars kl. 19:00 - 21:00. Nytt tidspunkt Regionting:  kl 2000 - 21:30,...
(f.v.) President i A.S.O, Jean-Etienne Amaury; rittambassadør Thor Hushovd, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og...
Styret i det internasjonale sykleforbundet, UCI, vedtok i går å tildele verdensmesterskapet på landevei i 2018 til...
Styret i det internasjonale sykleforbundet, UCI, vedtok i går å tildele verdensmesterskapet på landevei i 2018 til...
To over og to under Polarsirkelen Den fjerde utgaven av Arctic Race of Norway byr på fire spektakulære etapper både...
A Lag: A laget er definert ut i fra resultater og ranking fra sesongen 2015, samt skjønn på bakgrunn av bevist...
A Lag: A laget er definert ut i fra resultater og ranking fra sesongen 2015, samt skjønn på bakgrunn av bevist...