Innkalling til regionsting TeVeBu | NCF

Innkalling til regionsting TeVeBu

Lørdag 3.februar 2018 kl 13.00 i Tønsberg

Tønsberg Cykleklubbs klubbhus, Messehuset i Tønsberg 
Adresse: Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg

Alle lag som har sitt forhold i orden ovenfor NCF og TeVeBu kan delta på regionstinget med en representant.

 På regionstinget møter med stemmerett:

a)Regionens styre.

b)Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

  • Lag med inntil 100 medlemmer:     1 rep
  • Lag med 101 - 300 medlemmer:      2 rep
  • Lag med mer enn 300 medlemmer: 3 rep

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, de må være fylt 15 år og ha vært medlem av laget i minimum 1 måned.

Videre møter uten stemmerett:

a)Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b)Kontrollkomiteens medlemmer

c)Valgkomiteens medlemmer

d)Revisor

 

Påmelding innen 15. januar til e-post: mb@grenlandsk.no

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være styret i hende innen 15. januar på e-post: mb@grenlandsk.no

 

Årsmøte- og tingdokumenter offentliggjøres på regionens nettside: http://sykling.no/region-tevebu senest 26.januar.

Klikk her for årsmøtedokumentet inkl valgkomiteens innstilling

 

 

 

Dagsorden for Regionstinget i TeVeBu

 

Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle beretning.

5.Behandle regnskap for regionen i revidert stand.

6.Behandle forslag og saker.

7.Fastsette kontingent.

8.Behandle budsjett for regionen.

9.Foreta følgende valg:

Leder og nestleder.

b)3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

c)To revisorer.

d)Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.

e)Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til regionsstyret bør velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Protokoll fra regionstinget lørdag 03.02.18, signert

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Vi har som målsetning om å ha økt fokus på U-23 rytterne for å prøve å tilrettelegge for en enklere overgang mellom...
Sundvolden og Ringerike GP kjøres for M senior som landeveisritt (UCI 1.2) med 7-manns lag. Laget må bestå av minimum 5...
REGIONAL KOMMISSÆR Klikk her for påmelding  Informasjon om kurset: Et grenspesifikt kurs som gir...
Læringsmål Loven gjelder for sykkelritt på veg som er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel. Det overordnede...
Det blir mye e-poster om dagen, både fra oss i regionen og NCF, beklager tilløp til "spamming" fra oss i regionsstyret...
Tønsberg Cykleklubbs klubbhus, Messehuset i Tønsberg  Adresse: Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg Alle...
Vestfold idrettskrets inviterer til LEDERKURS FOR UNGDOM For ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne...
Region TeVeBu inviterer til samling for ungdom i alle grener i vår region helgen 17.-19.november i Skien fritidspark....
Gateritt 1.mai, første start kl. 12:00 Start/ mål: Pindsleveien/Gneisveien, Sandefjord Løypelengde: 1,1-1,2 km. (...
Sandefjord SK og Tønsberg CK er arrangør på henholdsvis fellesstart 23.mai og tempo 30.mai.   Se mer...