INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REGIONSTING TORSDAG 18.JANUAR kl 18.00 | NCF

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REGIONSTING TORSDAG 18.JANUAR kl 18.00

Følgende e-post er sendt alle klubber i NCF region TeVeBu i kveld:

Det blir mye e-poster om dagen, både fra oss i regionen og NCF, beklager tilløp til "spamming" fra oss i regionsstyret i NCF region TeVeBu!

Det viser seg at forslaget vårt til løsning av hvem som kan representere regionen OG ha stemmerett på det ekstraordinære forbundstinget ikke var godt nok. Dette fordi det må vedlegges protokoll med regionstingvedtak sammen med påmeldingen av representanter til ekstraordinært forbundsting.

Vi må derfor gjennomføre ett ekstraordinært regionsting for å få dette vedtaket i orden før påmeldingsfristen den 19.januar. Derfor sendes innkallingen idag slik at vi overholder kravet om at innkallingen skal bekjentgjøres min 14 dager før ekstraordinært regionsting.

Vi innkaller dermed alle regionens klubber til ekstraordinært regionsting torsdag 18.januar kl 18.00

Innkallingen legges også ut på regionens nettside og facebookside.

Sted: Tønsberg Cykleklubbs klubbhus, Messehuset i Tønsberg , Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg

Alle lag som har sitt forhold i orden ovenfor NCF og TeVeBu kan delta på regionstinget med en representant.

På regionstinget møter med stemmerett:
a)Regionens styre.
b)Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
Lag med inntil 100 medlemmer: 1 rep
Lag med 101 - 300 medlemmer: 2 rep
Lag med mer enn 300 medlemmer: 3 rep

Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt, de må være fylt 15 år og ha vært medlem av laget i minimum 1 måned.

Det er ingen forhåndspåmelding til dette ekstraordinære regionstinget, registrering ved oppmøte.

Dagsorden for ekstraordinært regionsting i TeVeBu 18.01.2018:

1.Godkjenne de fremmøtte representantene.
2.Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3.Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4.Velge representanter fra NCF region TeVeBu til deltagelse på NCF ekstraordinære forbundsting 20.januar 2018.
Styret foreslår følgende representanter: Tone Midtsveen - Buskerud, Christian Tetlie - Buskerud, Marit Brokke - Telemark, Øyvind Nilsen - Telemark, Bjørn Arild Øhre - Vestfold og Tone G. Halvorsen - Horten

Vi minner om at tilsvarende krav også gjelder klubbene for å få møte på ekstraordinært forbundsting med stemmerett.

Vennlig hilsen 
Styret i Region TeVeBu

  • Region TeVeBu

Nyheter Region TeVeBu

Læringsmål Loven gjelder for sykkelritt på veg som er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel. Det overordnede...
Det blir mye e-poster om dagen, både fra oss i regionen og NCF, beklager tilløp til "spamming" fra oss i regionsstyret...
Tønsberg Cykleklubbs klubbhus, Messehuset i Tønsberg  Adresse: Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg Alle...
Vestfold idrettskrets inviterer til LEDERKURS FOR UNGDOM For ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder deltakerne...
Region TeVeBu inviterer til samling for ungdom i alle grener i vår region helgen 17.-19.november i Skien fritidspark....
Gateritt 1.mai, første start kl. 12:00 Start/ mål: Pindsleveien/Gneisveien, Sandefjord Løypelengde: 1,1-1,2 km. (...
Sandefjord SK og Tønsberg CK er arrangør på henholdsvis fellesstart 23.mai og tempo 30.mai.   Se mer...
Årsmøtedokument for sesongen 2017 - beretninger og regnskap Protokoll fra årsmøte 4.mars 2017
TeVeBu har tradisjon for å gjøre det godt i rittet "Morgendagens Helter" i forbindelse med Arctic race, og regionen har...
Program fredag 2.september kl 17:30 -2100 -Gjennomgang av programvare -Modellering av et ritt -Flerdagersritt -tar...