Informasjon fra styret i Norges Cykleforbund | NCF

Informasjon fra styret i Norges Cykleforbund

Styret i Norges Cykleforbund avholdt i dag et ordinært styremøte på Gardermoen. På agendaen var blant annet økonomien i Bergen 2017 AS, budsjettet for NCF i 2018, samt fastsettelse av tidspunkt for ekstraordinært Forbundsting.

 

For ordens skyld ønsker vi innledningsvis å informere om at Harald Tiedemann Hansens arbeidskontrakt som daglig leder i Bergen 2017 AS gikk ut 1. november.

Forbundsstyret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen Bergen 2017 AS har havnet i. Det er viktig for oss å understreke at det forelagte tallet på minus 57 millioner ikke representerer det endelig resultater i selskapet. Vi er orientert om at det er forelagt et krav på 41 millioner kroner som bestrides, hvorav nesten halvparten er fra offentlige myndigheter.

 

Vi tar til etterretning at styret i Bergen 2017 AS anser at en frivillig akkordløsning ledet av advokat Jeppe Normann, er det beste for selskapet og støtter styret i Bergen 2017 AS sin beslutning om å fortsette dette arbeidet til beste for kreditorene. Vi forutsetter at styret i NCF blir fortløpende orientert om fremdriften.

 

Det har i lengre tid blitt jobbet med NCF sitt budsjett for 2018, både i administrasjonen og på styrenivå. Endelig budsjett for 2018 er fortsatt ikke klart, men styret ga i dag noen prioriteringer som administrasjonen skal ta med seg videre i sitt budsjettarbeid. 

 

Dato for Ekstraordinært Forbundsting settes til lørdag 20. januar på Gardermoen. Saksdokumentene vill følge innkallingen, som vil bli sendt ut når valgkomiteen er ferdig med sin innstiling til forbundsstyret og forbundsstyret er ferdig med sin innstilling til valgkomité, ref. § 21 (2) i NCFs lov.

Nyheter

Bilde: Prosjektleder for kursutvikling Vidar Bringeland Sørensen og prosjektkoordinator Kirsti Ruud har gjort en...
Illustrasjonsbilde: Det norske U23 landslaget for kvinner før EM fellesstarten i fjorårets Danmark. Norges...
Opplæring av private vakter under sykkelritt blir mindre kostnadskrevende og enklere å gjennomføre med nettkurs....
(f.v.) President i A.S.O, Jean-Etienne Amaury; rittambassadør Thor Hushovd, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og...
Så langt er det avholdt 16 kurs for løypevakter, der 566 personer har deltatt i klasseromskurs rundt om i landet. Neste...
Norges Cykleforbund skal i slutten av 2017 kartlegge tilbudet som finnes i klubber for parasyklister. Hvis du ønsker å...
GU CX har i samarbeid med sportslig avdeling satt sammen følgende «guide» for å synliggjøre mulighetsrommet og...
Vaktkurs Med bakgrunn i de nye forskriftsendringene for sykkelritt på veg, blir det utviklet kurs for å utdanne...
Sekundstrid da Team Sunweb tok gullet Team Sunweb var glade og overraskende vinnere av kvinnenes lagtempokonkurranse...
Da er ungdomsprosjektet vårt endelig kommet i gang og denne helgen hadde vi 1.samling. Det var mange spente ungdommer...