Grenseløs idrettsdag i Åstveithallen

Deltakerne fikk prøve 12 ulike idretter

Grenseløse idrettsdager er et nasjonalt konsept og i perioden oktober og november har de blitt arrangert rundt om i hele landet.

Det var tredje gang Grenseløs idrettsdag ble arrangert i Bergen og målgruppen var mennesker med en fysisk funksjonsnedsettelse, eller en synsnedsettelse. Deltakerne var fra 6 år til 60 år og kom fra ulike kommuner i Hordaland.

Grenseløse idrettsdager er en rekrutteringsdag der mennesker med funksjonsnedsettelse blir presentert for ulike idretter de kan prøve, og der målet er å rekruttere flere til idretten. I Bergen fikk deltakerne prøve 12 ulike idretter som alle ble ledet av dyktige instruktører fra ulike idrettslag.

Sykling ble ledet av Bergen Cykleklubb, i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral som stilte med sykler. Mange av deltakerne ga tilbakemelding om at det var veldig kjekt å prøve sykling, og å få se mangfoldet av de ulike syklene som finnes.   

  • Funksjonshemmede

Nyheter Funksjonshemmede

Helgen 1.-3 september var det igjen duket for Ridderdagene på Storedal og i år markerte de 5 -årsjubileum. Etter en...
Fra Ranheimshallen i Trondheim fulgte vi ivrige håndsyklister på ei treningsøkt til Hommelvik. I vakker natur og med...
Gjengen samlet på Junkerfjellet.   Årets Arctivity ble gjennomført 9.-14. juli på Valnesfjord...
Foran fra venstre; Marie Hesbråten Finstad med pilot Eirik Nordbye, Sissel Sørensen Bye med pilot Katrine Hoff Quirk,...
Fire kvinner og fem menn stilte til start i et flott tandemritt ved Bjørkelangen lørdag 20.mai, da Torshov CK...
Ridderdagene på Storedal blir arrangert 1.-3. september 2017. Start for Erling Stordahls Minneritt er fra 12.30 lørdag...
Nyborg IL med Steinar Andreassen Jensen, Lars Eriksen (trenere) og Stig Andreassen (lagleder) i spissen prøver for...
De seks var Elin Stavnes, Torunn Gaarder, Magne Karlsen, Rainer Henriksen, Bedir Yiyit og Erik Nilsen. To av deltakerne...
I NCFs prosjekt «Sykling for alle» arrangerte NCF i samarbeid med IF Frøy tandemsamling for synshemmede/blinde og...
Dato: 29. – 30. april 2017 Tid: Start lørdag ca. kl. 10:00 – 16:00 (Middag 17 – 18 tiden), søndag ca. 10:00 – ca. 14...